X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

KABINET BREIDT CORONASTEUN VOOR ONDERNEMERS WEER UIT

Santip december - 2021

UPDATE!

Het kabinet verlengt de coronasteunmaatregelen voor ondernemers nog zeker tot eind maart 2022. Naast de loonsteun NOW en TVL komt er ook gerichte steun en wordt er gekeken of het belastinguitstel verlengd wordt.

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot en met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is.

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022.

 

Via deze pagina willen wij u graag op de hoogte stellen van het laatste nieuws met betrekking tot de steunmaatregelen

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers met een omzetverlies van tenminste 20% kunnen voor de periode van 1 november t/m 31 december 2021 NOW 5 aanvragen. Het subsidiepercentage is opnieuw 85 %, de forfaitaire opslag is weer 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon.

De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters.

Werkgevers kunnen bij de NOW-5 aanvraag (in tegenstelling tot de eerdere NOW-regelingen), niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Let op!

Twee wijzigingen:

  • Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.
  • (Startende) ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen ook een aanvraag doen voor de NOW-5. Ondernemingen die gestart zijn na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentieomzetperiode hanteren. Ondernemingen die na 1 juli 2021 maar uiterlijk 30 september 2021 zijn gestart, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar twee maanden.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om de VLN steunregeling voor het vierde kwartaal van 2021 om te zetten in een TVL. Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben, kunnen TVL subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.

De TVL wordt berekend met het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 85%. Het aanvragen van de TVL is alleen voor het vierde kwartaal (Q4) mogelijk.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro.

Om in aanmerking te komen voor TVL dient een onderneming aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zie hier de voorwaarden: https://bit.ly/3rv6AmI

 

Belastingmaatregelen

UPDATE!

Uitstel belasting betaling verlengd tot en met 31 maart 2022.

Voor ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, wordt het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 verlengd. Hiervoor hoeft geen actie te worden ondernemers.

Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal.

Let op: belastingschulden die betrekking hebben op het 3e kwartaal van 2021 vallen niet onder deze aanvullende maatregelen. Hiervoor had u uitstel moeten vragen op basis van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming waarover wij u eerder hebben bericht op 1 oktober 2021.

 

Invorderingsrente langer op 0,01%

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op 0.01%. Vervolgens gaat dit stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024.

 

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijks cultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

 

Sport

De compensatieregelingen voor de compensatie van vaste lasten en huurkosten voor amateursport werden weer geopend. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Tevens kan de topsport gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen NOW en TVL.

 

Bron: Rijksoverheid, Taxence