X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

HUWELIJKSBOOTJE IN 2017 OF 2018?

Santip 2017-8

Een spannende vraag. Er hangt financieel gezien nogal veel van af. Trouwen in algehele wettelijke gemeenschap van goederen in het jaar 2017 betekent, zoals we gewend zijn, dat al het vermogen (bezittingen -/- schulden) van de echtelieden vanaf het “Ja-woord” juridische en economisch samsam is.

Verandering vanaf 2018

Maar dat gaat veranderen met ingang van 1 januari 2018. De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Dit wetsvoorstel introduceert als standaardstelsel de beperkte gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten.
De motie van senatoren Van Rij (CDA) en Wezel (SP) waarin zorgen over de uitvoerbaarheid, rechtszekerheid en wetssystematiek werden geuit, is verworpen.
Het wetsvoorstel dat met de kleinst mogelijke meerderheid (38 stemmen vóór en 37 stemmen tégen) werd aangenomen, betekent een wijziging van het basisstelsel.

De 'aanbrengsten ten huwelijk' - zijnde het vermogen van de partners bij aanvang van het huwelijk – blijft buiten de huwelijksgemeenschap. Ook de schulden die een van de echtgenoten voor het huwelijk is aangegaan, vallen daar buiten. En voor ontvangen erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk plaatsvinden, geldt hetzelfde.
Met andere woorden, het vóórhuwelijks (privé)vermogen, erfenissen en giften blijven tot het privévermogen van de huwelijkspartner behoren als men trouwt in het jaar 2018. Dus niet meer samsam!
Uiteraard is het vermogen dat de echtelieden tijdens de huwelijksperiode opbouwen is wel van samen.

Ondernemers let op!

Ondernemers die reeds een onderneming of een B.V. hebben en in 2018 in het huwelijksbootje stappen zullen denken; “Wat een verademing! Hoef ik niet meer die ellendige discussie met mijn partner te voeren dat ik op huwelijkse voorwaarden wil trouwen”.

Maar ondernemers let op!. De nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is niet wat het lijkt. Artikel BW 1:95a onderdeel van deze nieuwe wet is een “wolf in schaapskleren”. En wetende dat 50% van de ondernemers gaat scheiden, is het zaak dat u hiervan op de hoogte bent.

Conclusie

Op 20 juni 2017 geef ik een eerste lezing over de nieuwe wet aan fiscalisten en accountants uit het land samen met mr. Alexander Labohm, Vice-President van Gerechtshof Den Haag.
Aan de nieuwe wet kleven allemaal nieuwe fiscale, financiële en juridische gevolgen.
Ook zal ik binnenkort voor alle ondernemers uit de Gemeente Edam-Volendam die gaan trouwen of dat van plan zijn een lezing gaan houden.
Houd mijn facebook-pagina SANTAX of de column in de Nivo in de gaten!
Ondernemers die hierover reeds geadviseerd willen worden, nodig ik graag uit voor een 1e vrijblijvend gesprek.