X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

GELD LENEN OM EEN VERBOUWING TE FINANCIEREN? BEWAAR DE BONNETJES!

Santip april - 2022

Als u geld leent om de verbouwing van uw eigen woning te bekostigen, dan is de rente die u betaald over deze lening veelal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting als wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

Voor leningen die sinds 2013 worden afgesloten geldt allereerst dat deze in maximaal 30 jaar moeten worden afgelost om recht te krijgen op aftrek van rente in Box 1. Verder is het heel belangrijk dat er een causaal verband tussen de lening en de verbouwing wordt aangetoond. In de praktijk blijkt dit vaak nog moeilijk aan te tonen.

In het geval van een langdurige verbouwing wordt een deel van het geleende geld vaak tijdelijk op een spaarrekening gezet, waarvan zo nu en dan bedragen worden opgenomen. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de rente die wordt betaald over de lening gedurende de eerste 6 maanden geheel aftrekbaar is. Als na verloop van 6 maanden nog niet het gehele geleende bedrag is aangewend voor de verbouwing, dan mag alleen de rente over het deel van de lening dat daadwerkelijk is besteed aan de verbouwing in aftrek worden gebracht. De rente over het deel van de lening dat nog open staat is dan niet meer aftrekbaar. Dit deel van de lening moet worden aangegeven in Box 3.

U moet dan dus ook kunnen aantonen dat u de lening heeft gebruikt voor een verbouwing. Bewaart u daarom alle rekeningen en bonnen die te maken hebben met de verbouwing, zodat u bij vragen van de Belastingdienst kunt laten zien waaraan u het geleende geld heeft besteed.

Onlangs nog heeft het Hof een inspecteur in het gelijk gesteld toen iemand niet met bewijzen kon aantonen dat hij het geleende geld daadwerkelijk aan een verbouwing van zijn woning had besteed. De aftrek van rente werd niet toegestaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze belastingplichtige zijn geld waarschijnlijk ook echt aan andere zaken had besteed, maar het Hof maakt nog maar eens duidelijk dat het aan u is om aan te tonen dat het geleende geld is besteed aan de eigen woning.

Als u bij vragen van de Belastingdienst geen bewijsstukken kunt overleggen, kan de Belastingdienst de aftrek van rente weigeren. En niet alleen over het desbetreffende jaar zelf, maar ook over de 5 voorgaande jaren.

Vragen hierover? Wij helpen u graag…