X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

GEEN PRIVÉ-GEBRUIK VERKLARING DGA

Santip 2017-10:

GELOOF ME NOU!

Een rittenadministratie bijhouden om aan te tonen dat er niet meer dan 500 kilometer per jaar privé is gereden met de auto van de zaak is voor velen een crime. Maar het zorgt er wel voor dat de forse privé-bijtelling over de cataloguswaarde inclusief Btw van de auto van de zaak wordt voorkomen. Dus dat er gezocht wordt naar alternatieven om het leven te vergemakkelijken is niet zo vreemd. Voor deze keer behandel ik een recente uitspraak van Hof Arnhem Leeuwarden waarin een directeur-grootaandeelhouder (hierna dga) van een koude kermis thuis kwam.

Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 15 mei 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:3897)

Een B.V. en haar dga en enig bestuurder kwamen overeen dat de B.V. een auto van de zaak ter beschikking zou stellen aan de dga. De afspraken met betrekking tot de auto van de zaak, inclusief een verbod op het maken van privéritten, waren opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De dga vroeg een verklaring geen privégebruik auto aan.
 
Toen de inspecteur naderhand de dga vroeg te bewijzen dat hij minder dan 500 privékilometers had gereden, verklaarde de dga geen rittenregistratie te hebben bijgehouden. Zijn enige bewijs was het verbod op privégebruik van de auto in de arbeidsovereenkomst. Zowel de fiscus als het hof vond dit bewijs onvoldoende. Omdat uit de arbeidsovereenkomst bleek dat de dga beschikte over een auto van de zaak, moest de dga bewijzen dat hij minder dan 500 privékilometers had gereden. Als enig bestuurder en dga van de B.V. was hij derhalve zelf belast met de controle op naleving van het verbod op privéverbruik. Ook het argument van de dga dat de auto na gebruik op het terrein van de werkgever werd geparkeerd en na sluitingstijd daar achterbleef achter een afsluitbaar hek, bood hem geen soelaas. Het hof oordeelde dat dit het privégebruik van de auto niet uitsluit, te meer nu belanghebbende zelf op ieder moment over de sleutel van het hek en die van de auto kon beschikken.

Het hof oordeelde dat de dga dus niet overtuigend had aangetoond dat hij minder dan 500 privékilometers had gereden en de inspecteur derhalve mocht naheffen over de ten onrechte achterwege gebleven bijtelling. Bovendien was terecht een verzuimboete van 25% opgelegd.

Conclusie

Als een B.V. haar dga en enig bestuurder een auto van de zaak ter beschikking stelt, doet deze dga er goed aan een rittenregistratie bij te houden. De Belastingdienst zal namelijk niet geloven dat de B.V. effectief kan controleren dat de dga de auto alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt.