X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

STEUN- EN HERSTELPAKKET CORONA: RECENTE WIJZIGINGEN FINANCIËLE MAATREGELEN

Santip januari - 2021

Vanwege de nieuwe verzwaarde coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket voor banen en
economie fors uit. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact
van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Hieronder volgt een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen in de financiële maatregelen. 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

BIJGEWERKT OP 18 MAART 2021

Het subsidiepercentage van de TVL wordt in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%.
Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL bij meer dan 30% omzetverlies.

De hoogte van de tegemoetkoming is nog steeds afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het
vastelastenpercentage van de sector.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJGEWERKT OP 26 FEBRUARI 2021

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers in het eerste en tweede kwartaal van 2021 recht hebben op een hogere
maximale tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL). Daarnaast geldt ook een verhoging van de maximale
voorraadsubsidie voor de detailhandel in het eerste kwartaal. Dit bedraagt een verhoging van € 200.000 naar € 300.000.

De (huidige) maximumvergoeding van de TVL:

 • Verruiming van € 330.000 naar € 550.000 voor het mkb
 • Verruiming van € 400.000 naar € 600.000 voor het niet-mkb

Bij meer dan 30% omzetverlies, krijgen ondernemers 85% van hun vaste lasten vergoed. Hier komt in het eerste
kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop.

Mkb-ondernemers in de gesloten detailhandel kunnen dit kwartaal dus maximaal € 850.000 ontvangen.

Voor grotere bedrijven in de gesloten detailhandel bedraagt dit bedrag maximaal € 900.000.

Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt een bedrag van € 225.000.

En voor visserijbedrijven is dit bedrag € 270.000.

Voor de laatste twee genoemde sectoren gelden strengere Europese regels. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is nog bezig met het ontwikkelen van een regeling om ook deze sectoren dezelfde maximale
ondersteuning te geven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De TVL staat vrijwel voor alle ondernemers open en is bedoeld als tegemoetkoming voor vaste lasten, exclusief
loonkosten, die voor ondernemers doorlopen. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL
regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten
voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen.
Het minimale subsidiebedrag is 750 euro, en kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de TVL als volgt wordt verruimd:

 • Vergoedingenpercentage/ maximum bedrag: het maximale percentage aan vergoeding wordt voor alle
          ondernemers 
  met een omzetverlies van minimaal 30% verhoogd naar 85% voor zowel het 1e als 2e kwartaal 
          van 2021.
  Het vergoedingenpercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70%
          (bij 100% omzetverlies), maar is dus een vast percentage van 85%
  .
 • Opstelling grotere bedrijven: de eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook
          grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers wordt
          het maximum bedrag verhoogd tot €400.000.
 • TVL voor kleine ondernemers: het minimum subsidiebedrag van €750 is met ingang van het eerste kwartaal 2021
          verhoogd tot €1.500. Eerder kwamen kleine ondernemers soms niet in aanmerking voor de TVL omdat ze per
          kwartaal geen €3.000 aan vaste lasten hebben. Het kabinet heeft deze ondergrens nu verlaagd. Een bedrijf moet
          in de periode  januari tot en met maart 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten hebben. De vaste lasten worden
          als volgt berekend: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Er wordt gerekend met het gemiddelde percentage
          in de sector en niet met de werkelijke vaste lasten. De werkelijke vaste lasten hoeven niet te woreden aangetoond.
 • TVL voor land- en tuinbouw: ondernemingen in de land- en tuinbouw kunnen max. €100.000 aan TVL-subsidie
          ontvangen en kunnen dus niet van de verhoging van de TVL-grenzen profiteren. Daarom werkt het kabinet nu aan
          een separate regeling zodat deze branche ook geholpen kan worden. Naar verwachting zal dit loket in april of mei
          worden geopend.

 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop
de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020 en in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming
voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. De VGD is minstens 2,8% van het
omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food
detailhandelondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK
Handelsregister ontvangen 101 euro. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
wordt verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21% tot maximaal 200.000 euro.

 

Nieuwe startersregeling

Startende ondernemers grijpen bij veel steunregelingen mis omdat zij geen referentieomzet over 2019 hebben. Voor deze
groep is nu een aparte regeling ontworpen, die zoveel mogelijk is gebaseerd op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Met een starter wordt in beginsel een onderneming bedoeld die is gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020.

De startersregeling geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven
zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere
TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn
tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

 

Evenementenbranche

Het kabinet gaat de evenementensector helpen met een garantiefonds zodat organisatoren aan de slag kunnen met
het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is (geschatte datum:
1 juli 2021). De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies, maar bedraagt minimaal 2,8% van
het omzetverlies. Het omzetverlies moet wel minimaal 30% zijn. Het maximale bedrag van de compensatie is €20.160

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

BIJGEWERKT OP 18 MAART 2021

Wegens de aanhoudende coronacrisis en de verlengde lockdown heeft het kabinet besloten om de regeling te verhogen
van 130 miljoen euro naar 260 miljoen euro. 

Datum van aanvraag en de hoogte vergoeding verschilt per gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in
het bepalen van de doelgroep. Ga daarom bij uw eigen gemeente na, wat voor u van toepassing is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor mensen die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Deze tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die
veel van hun opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Gemeenten kunnen 
bijzondere bijstand verstrekken als het voor huishoudens door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de
noodzakelijke kosten te betalen. De TONK staat in beginsel open voor iedereen en gaat met terugwerkende kracht gelden
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Naar verwachting zal de TONK vanaf  1 maart 2021 bij gemeenten aangevraagd kunnen worden.

 

Bronnen: Rijksoverheid/Kamer van Koophandel