X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

EXTRA AANDACHT VAN DE BELASTINGDIENST VOOR DE REKENING-COURANT BIJ DE EIGEN B.V.

Santip februari - 2020

Naar verwachting zal minister Hoekstra in maart van dit jaar het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de
eigen vennootschap’ indienen bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is al eerder aangekondigd in een
concept. Het komt er in het kort op neer dat als een directeur grootaandeelhouder (DGA), eventueel
samen met zijn partner, schulden heeft aan zijn eigen B.V. van meer dan € 500.000, het meerdere wordt
belast als voordeel in box 2 (aanmerkelijkbelangheffing). Het tarief in box 2 bedraagt in 2020  26,25%.
Er zal een uitzondering gelden voor eigenwoningschulden. Er is vanuit de fiscale vakgroep al veel kritiek geuit
op het conceptvoorstel. Het wachten is nu op wat de minister met deze kritiek zal doen. 


In haar jaarplan 2020 kondigt de Belastingdienst aan dat reeds nu al extra aandacht zal worden besteed aan
het onzakelijk gebruik van de rekening-courant door de DGA van een B.V. Dit wordt gedaan vanwege het
fiscale en maatschappelijke belang van deze problematiek en vanwege de politieke aandacht voor dit
onderwerp in de aanloop naar het bovengenoemde wetsvoorstel over excessief lenen. De aangiften
vennootschapsbelasting van de B.V. en de aangiften inkomstenbelasting van de DGA zullen daarvoor in
onderlinge samenhang worden beoordeeld.


VOORKOM DISCUSSIE

Voorkom discussie met de Belastingdienst zoveel mogelijk door er voor te zorgen dat onderlinge
schuldverhoudingen tussen DGA en B.V. worden vastgelegd in een leningsovereenkomst met zakelijke
voorwaarden aangaande rente, aflossing en zekerheden. Natuurlijk moeten deze afspraken ook worden nageleefd.

Uiteraard is het ook een overweging om nu alvast voor te sorteren op de aanstaande regelgeving inzake

'excessief lenen' en over te gaan tot afwikkeling van de rekening-courant. Bent u benieuwd welke opties
u hierin heeft? Neem gerust contact met ons op.

Bron:  Belastingdienst