X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

EINDE TIJDELIJKE VERRUIMING VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING (COVID-19)

Santip oktober - 2021

De tijdelijke verhoging van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom vanwege de coronacrisis (voor extra vergoedingen) vervalt per 2022.
De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (Wkr) wordt in 2022 weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom erboven.

Wilt u de verruimde vrije ruimte 2021 nog benutten dan heeft u hiervoor tot en met 31 december 2021 de tijd. Het tijdstip waarop een vergoeding wordt verstrekt is leidend.

Nog even in het kort:

In beginsel is alles wat u als werkgever aan een werknemer vergoedt of verstrekt loon;

 • De WKR geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen;
 • Hierbij wordt onderscheid gemaakt in (verplicht) individueel loon, intermediaire kosten, gerichte vrijstelling, nihilwaardering en vrije ruimte.
 • Voor vergoedingen of vertrekkingen die niet onder intermediaire kosten, een gerichte vrijstelling, noodzakelijkheidscriterium of nihilwaardering vallen moet u (per vergoeding/verstrekking) een keuze maken: belast bij werknemer of in vrije ruimte. De keuze geldt voor het hele boekjaar.
 • U kunt de vrije ruimte binnen de WKR gebruiken om vergoedingen/verstrekkingen onbelast te doen. Let hierbij op het gebruikelijkheidscriterium (is de verstrekking gebruikelijk binnen het bedrijf?).
 • Over het bedrag boven vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Onze tips:

 • Inventariseer welke personeelskosten er reeds gemaakt zijn (inclusief btw).
 • Inventariseer in welke categorieën deze kosten vallen.
 • Bepaal de vrije ruimte per heden en maak een inschatting hoe hoog deze zal zijn op 31 december.
 • Ga na welke kosten reeds in de vrije ruimte zijn/worden ondergebracht en hoeveel er nog beschikbaar is.
 • Let bij het toekennen van vergoedingen in de vrije ruimte op het gebruikelijkheidcriterium.
 • Zorg er voor dat duidelijk wordt vastgelegd dat een vergoeding in de vrije ruimte wordt ondergebracht en wanneer.
 • Indien u toezeggingen doet in 2021, formaliseer deze dan ook in 2021. Vergoedingen en verstrekkingen na 31 december 2021 vallen in de vrije ruimte 2022.
 • In het geval van een concern kan het gunstig zijn om de concern-regeling toe te passen. Niet benutte vrije ruimte van het ene concern kan mogelijk worden benut bij een andere onderneming in het concern. Let wel op dat de loonsom van het gehele concern moet worden samengeteld om de vrije ruimte te bepalen. Het 3% tarief over de eerste € 400.000 kan slechts een keer worden toegepast.

 

Wij begrijpen dat bovenstaande behoorlijk techinsch overkomt. Wij adviseren u daarom altijd contact met ons op te nemen.