X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

DERDE PAKKET CORONASTEUNMAATREGELEN

Santip september - 2020

Het kabinet komt met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee
eerdere noodpakketten. Het derde pakket geldt vanaf 1 oktober 2020. Door het nieuwe pakket worden
bestaande maatregelen verlengd en aangepast, zodat ze meer gericht zijn op de lange termijn. De maatregelen
in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen.

De volgende maatregelen zijn in het pakket opgenomen:

 

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021 (NOW 3.0).
In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd. Hierdoor krijgen ondernemers en werkenden de ruimte en tijd om
zich aan te passen. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, gaat vanaf het tweede
tijdvak omhoog van 20% naar 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages:
van 80%, naar 70% naar 60%.

Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15%
en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde
tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar 1x het dagloon (dit is nu nog 2x het dagloon).

De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020. Het UWV streeft ernaar het eerste aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te
openen.

 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ook de TOZO-regeling wordt met negen maanden verlengd (Tozo 3), tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op
beschikbare geldmiddelen. Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers,
zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Tozo 3 kan vanaf 1 oktober worden aangevraagd. De Tozo 2 uitkering wordt
niet automatisch verlengd.

 

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet. Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt
verhoogd naar € 90.000. Deze regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die
periode geleidelijk afgebouwd. Hierdoor krijgen ondernemers de ruimte en tijd om zich aan te passen.  

 

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

Ook de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven
voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C EN KKC) blijven na 1 oktober 2020 beschikbaar.

 

Belastingmaatregelen

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021
af. Het is niet de bedoeling dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim
de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar bijna
nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden
geconfronteerd.

 

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Het kabinet gaat ook nieuwe maatregelen nemen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische
groei. Zo worden publieke investeringen in onder meer de infrastructuur ter waarde van € 2 miljard naar voren gehaald.
Het kabinet reserveert € 300 miljoen om mogelijk te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote
bedrijven te herkapitaliseren en investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (€ 150 miljoen).

Daarnaast stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
(ROM’s) extra aan te vullen. Hierdoor kunnen zij innovatieve mkb-ondernemingen versterken via financiering. Voor
cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, duurzaamheid, digitalisering en innovatie heeft het
kabinet € 225 miljoen vrijgemaakt.

 

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door gemeenten en UWV. Ook komt er meer geld
voor om- en bijscholing. Het kabinet gaat mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen. Daarnaast
wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. Voor dit aanvullend sociaal
pakket trekt het kabinet ruim € 1 miljard uit.