X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

STEUN- EN HERSTELPAKKET CORONA: RECENTE WIJZIGINGEN MAATREGELEN VOOR WERKNEMERS EN ZZP'ERS

Santip - januari 2021

Vanwege de nieuwe verzwaarde coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket voor banen en
economie fors uit. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact
van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Hieronder volgt een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen in de maatregelen voor werknemers en ZZP-ers. 

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) is bedoeld om werkgevers compensatie te bieden voor loonkosten
van werknemers. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom.
De NOW is een vervanging van de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv) en maakt het mogelijk om meer
werkgevers op een snellere wijze financieel tegemoet te komen.
 

De NOW was voor de periode 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 opgedeeld in drie periodes van 3 maanden en de NOW
zou bij iedere periode verder worden afgebouwd. Dit afbouwpad wordt nu verlaten en dat brengt de volgende wijzigingen
met zich mee:

 • Het vergoedingspercentage van de loonkosten wordt voor zowel het eerste kwartaal (eerst: 80%) als het tweede
          kwartaal (eerst: 60%) verhoogd tot 85%.
 • Omzetdaling dient, anders dan voorheen, niet meer minimaal 30% te bedragen. Voor de eerste twee kwartalen
          van 2021 geldt een verlaging naar minimaal 20%. Let op: de meetperiode voor de omzetdaling moet beginnen
          op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021.
 • Voor beide kwartalen bestaat voor werknemers nu 2x het maximale dagloon voor vergoeding i.p.v. eerder maximaal
          1x het maximale dagloon.
 • De loonsom over januari, februari en maart 2021 mag maar 10% lager zijn dan over juni 2020 (of 7e periode bij
          4-wekenverloning), waar eerst een grotere daling was toegestaan.

De NOW 3.2 kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021.

 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een regeling waarmee zelfstandig ondernemers bij hun gemeente een beroep kunnen doen op ondersteuning
als zij door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via
een versnelde procedure
 van maximaal 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. 
De maximale ondersteuning
bedraagt € 1.500 per maand.

Vanaf 2021 kan Tozo weer worden aangevraagd met een maximale terugwerkende kracht tot en met de maand
voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.

Per 1 april gaat de Tozo 4 in. De aangekondigde vermogenstoets voor ondernemers die vanaf deze periode in werking
zou treden komt geheel te vervallen.

Dit houdt in dat het recht op Tozo niet wordt beperkt door vrij beschikbare middelen. Wel moet er (nog steeds) rekening
worden gehouden met het inkomen van de partner.

 

Bronnen: Rijksoverheid/Kamer van Koophandel