X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BENUT DE MIDDELINGSREGELING!

Artikel april - 2022

Veel mensen zijn niet bekend met de fiscale middelingsregeling. Dat is jammer, want middeling kan een belastingvoordeel opleveren.

De middelingsregeling

De middelingsregeling biedt belastingplichtigen met een sterk wisselend inkomen de mogelijkheid om hun inkomen over 3 aaneengesloten jaar te middelen. Er wordt dan een herberekening gemaakt van de inkomstenbelasting over deze periode op basis van het gemiddelde inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning).

Omdat het tarief in de inkomstenbelasting progressief is (voor een hoog belastbaar inkomen geldt een hoger belastingtarief dan voor een laag  belastbaar inkomen), kan het voordeel bieden om de inkomstenbelasting te berekenen over het gemiddelde inkomen over 3 jaar.
Als blijkt dat de inkomstenbelasting over het berekende gemiddelde inkomen lager is dan de belasting die daadwerkelijk is betaald over die jaren, dan kan het verschil worden teruggevraagd mits dit verschil meer is dan € 545.

Situaties waarin inkomensmiddeling voordeel kan opleveren, zijn bijvoorbeeld aan de orde indien iemand in enig jaar een ontslagvergoeding heeft ontvangen, een hoge verkoopwinst heeft gerealiseerd, een onderneming heeft gestaakt of ingebracht in een B.V., een afkoopsom alimentatie heeft ontvangen of voor het eerst is gaan werken na een studie.

Middelingstijdvak

Een belastingplichtige mag zelf kiezen welke 3 aaneengesloten jaren in de middeling worden betrokken. Wel is het zo dat één bepaald jaar maar één keer in de middeling mag worden betrokken.

Middelingsverzoek
Een middelingsverzoek moet worden ingediend uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen van de in de middeling betrokken jaren onherroepelijk vaststaan.

Afschaffing middelingsregeling
De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. Een tegenvaller voor belastingplichtigen met een fluctuerend inkomen. Begin dit jaar heeft de minister de wijze van afschaffing verduidelijkt. Zij heeft aangeven dat de periode 2022-2023-2024 de laatste periode is waarin kan worden gemiddeld.

Wat betekent het bovenstaande voor u?

Laat geen geld liggen!

Het loont de moeite om eens na te gaan of middeling voor u ook een optie is. Als nu blijkt dat middeling over de periode 2019-2020-2021 (of een eerdere periode waarvan de 36-maandstermijn nog niet is verlopen) een fiscaal voordeel oplevert, kunt u een middelingsverzoek indienen voor deze periode. Dan blijft ook de mogelijkheid open om in 2025 nog een middelingsverzoek in te dienen voor 2022-2023-2024. Zeker als u goed kunt inschatten hoe de komende jaren financieel zullen verlopen, is het zinvol om de verschillende berekenen even te maken en te kijken wat voor u fiscaal optimaal kan zijn. Uiteraard helpen wij u daar graag bij!

 

Bronnen:

Belastingdienst

Antwoord van Minister Kaag van 14 januari 2022 op vragen Tweede Kamer