X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BAANGERELATEERDE INVESTERINGSKORTING OPGENOMEN IN BELASTINGPLAN 2021

Santip oktober - 2020

Zoals aangekondigd op Prinsjesdag wil het kabinet bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te
blijven investeren met een nieuwe investeringskorting; de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).


Inmiddels is de BIK door middel van de tweede nota van wijziging opgenomen in het Belastingplan 2021.

De BIK moet ertoe bijdragen dat bedrijven ook tijdens deze crisis blijven investeren (in bijvoorbeeld nieuwe
machines) en investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld.

Bedrijven kunnen met de BIK een korting in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. Die korting bedraagt
3% van hun investeringen tot €5 miljoen per kalenderjaar en 2,44% van hun investeringen voor het meerdere.

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van €1500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag. Het kabinet zal
€ 2 miljard per jaar ter beschikking stellen voor de BIK. Dit is een tijdelijke regeling en geldt niet voor investeringen
die na 31 december 2022 gedaan worden.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting
is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022
volledig betaald zijn. Binnen zes maanden na die volledige betaling moeten de investeringen in gebruik zijn genomen.

De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsregelingen. Voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de
KIA en de BIK samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de
MIA, VAMIL of EIA.