X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

ARBEIDSOVEREENKOMST, ZET HET OP SCHRIFT

Santip maart - 2021

Let op! Heeft u als werkgever zijnde wel een schriftelijk arbeidsovereenkomst van al uw werknemers?
Met ingang van 1 januari 2020 is de sectorpremie WW komen te vervallen en kwam daarvoor in de plaats
een lage en hoge WW-premie (voor 2021: 2,7% en 7,7%), afhankelijk van het type arbeidscontract.

De lagere WW-premie (2,7%) geldt alleen voor:

  • schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren per week;
  • voor BBL-ers; en
  • voor jongeren tot 21 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken.

Werkgevers kregen tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie.
Dit betekende dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mochten afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk was vastgelegd, of als de
arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen was ondertekend. Deze coulance gold alleen voor
arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeids-
overeenkomsten gold de coulance niet.
 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eind 2020 dat een achteraf met terugwerkende kracht opgestelde arbeids-
overeenkomst niet voldoende is. Er kunnen dan namelijk nog steeds discussies ontstaan met de belastingdienst
over het bestaan en de inhoud van die eerdere mondelinge overeenkomst.  

Het betrof in deze casus arbeidsovereenkomsten in de periode 2013-2016 waarvoor achteraf in 2019 alsnog
schriftelijke overeenkomsten zijn opgesteld. Dat is dus voor de invoering van de WAB per 1 januari 2020. Echter
een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zorg dat je arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastlegt, zeker
wanneer je als werkgever de lage WW-premie wilt toepassen
.

Bron: TaxLive