X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

AFTREKBEPERKING VAN IN LOONHEFFING ONBELASTE GEMENGDE KOSTEN

Santip april - 2021

Met de intrede van de Werkkostenregeling (WKR) in 2011 is er een discussie ontstaan over de aftrekbeperking van
de zogeheten gemengde kosten (kosten met zowel een zakelijk als een privé element). Bij gemengde kosten moet
gedacht worden aan uitgaven voor voedsel en dranken, recepties, personeelskosten, studiereizen/excursies,
enzovoorts. Onder toepassing van de aftrekbeperking is 26,5% (Vpb)/20%(IB) (tarieven 2021) van deze kosten niet
aftrekbaar van de winst.

De vraag die steeds voor lag was of deze kosten in de vennootschapsbelasting (VPB) en inkomstenbelasting (IB)
ook beperkt aftrekbaar zijn, als het onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan personeel betreft. Het gaat dan
om loonbestanddelen die door toepassing van de WKR niet in belasting zijn betrokken.

In de literatuur is steeds gesteld dat deze vergoedingen en verstrekkingen, naar de letter van de wet, in beginsel
tot het ‘belastbaar loon’ van de werknemers behoren. En ‘belastbaar loon’ behoort niet tot de kosten die onder de
aftrekbeperking van de wet IB en VPB vallen. Volledige aftrek van kosten wordt derhalve gesteld.

Echter, zo stelden de Staatssecretaris en de Belastingdienst, moest er wel sprake zijn van daadwerkelijk ‘belast loon’.
Ofwel, als vergoedingen en verstrekkingen door werknemers zijn verkregen onder toepassing van een vrijstelling
(onder de WKR), is daar geen sprake van: De gemaakte kosten zijn dus beperkt aftrekbaar.

Dit standpunt is in de literatuur jarenlang betwist.

Onlangs heeft het Hof duidelijkheid gegeven. In het voordeel van de Belastingdienst. Het Hof stelde dat aan
werknemers verstrekte loonbestanddelen effectief in loonheffing moet zijn betrokken. Niet voldoende is dat
loonbestanddelen in beginsel zijn belast. En anders zou de aftrekbaarheid op geen enkele wijze worden beperkt.
Het maakt hierbij niet uit of de loonheffing achterwege is gebleven door gebruikmaking van de vrije ruimte of een
specifieke vrijstelling in de WKR.

Conclusie

Alleen een bij de werknemer belaste vergoeding/verstrekking of een vergoeding/verstrekking die onder die eindheffing
valt bij de werkgever, valt niet onder de aftrekbeperking in de IB en VPB.