X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

AANVULLINGEN OP HET DERDE CORONA-STEUNPAKKET

Santip november - 2020

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen hard getroffen
zijn. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen
meer sectoren - waaronder de transportsector - in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche, die vaak een groot deel van de jaaromzet in
de zomermaanden verdient, te hulp. De maatregelen die het kabinet aankondigt, zijn een aanvulling op het
derde steunpakket. In totaal is er ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

 
De aanvullingen op het derde corona-steunpakket bestaan uit de volgende maatregelen:

 • Tijdelijke verbreding TVL;
 • Subsidie voorraad- en aanpassingskosten;
 • Evenementen;
 • Time Out Arrangement (TOA);
 • (Tijdelijke) banen;
 • Verdere maatregelen.

In het onderstaande worden de maatregelen verder toegelicht en uitgewerkt. Heeft u naar aanleiding van het
onderstaande nog vragen, of heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Tijdelijke verbreding TVL

Tot nu was de Tegemoetkoming Vaste Lasten beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de
TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de
overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke
verbreding van de TVL is 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

 

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting.
Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld
door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten
te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2500 euro. Ondernemers kunnen de subsidie
vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is 40 miljoen gereserveerd.

 

Evenementen

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven
en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die
schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een
eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800
evenementenondernemers, die gemiddeld zo'n 14.000 euro krijgen. Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro
gereserveerd.

 

Time Out Arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf
tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan.
Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien.
Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

 

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning in zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen
bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

 

Verdere maatregelen
 • 40 miljoen voor 'vrije theaterproducenten'.                                                                                                                                               
 • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december.
 • Het kabinet reserveert 150 miljoen extra voor gemeenten.
 • De corona garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels.

 

Bronnen: Rijksoverheid, Tips & Advies