X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

2020 FISCAAL OPTIMAAL AFSLUITEN?

Santip december - 2020

Wat kunt u deze maand nog doen om 2020 fiscaal optimaal af te sluiten? In het onderstaande geven wij u
enkele tips en aandachtspunten mee die voor uzelf, maar ook voor uw onderneming, van belang kunnen zijn.

LET OP: Deze acties moeten deze maand (december 2020) worden voldaan!

 

1. Optimaliseer uw kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u investeert in (nieuwe) bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor investeringen.
Om van deze aftrek te kunnen profiteren moet u in 2020 een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544  investeren in
bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Het aftrekpercentage is het hoogst bij investeringen tussen de € 2.401 en € 58.238, namelijk 28%.

 • Tip: Komt u net onder de minimumgrens van € 2.401, dan kunt u misschien uw voorgenomen investering
          vervroegen, waardoor u kunt profiteren van de KIA.
 • Tip: Stel uw investering uit bij het bereiken van € 58.238. Heeft u grote investeringen gedaan en dreigt u zelfs
          boven het maximumbedrag van € 323.544 te komen? Kijk dan of u deze investeringen kunt uitstellen tot 2021.
 • Tip: Heeft u in de afgelopen vijf jaar investeringen gedaan waarvoor u de KIA niet hebt geclaimd? Dan kunt u
          alsnog de Belastingdienst verzoeken om de KIA toe te passen voor uw oude investeringen.

 

2. Keer dit jaar nog dividend uit

Bent u van plan om dividend uit te keren vanuit uw vennootschap? Dan kunt u dat het beste nog dit jaar doen. Het tarief
op winst uit aanmerkelijk belang stijgt namelijk van 26,25% naar 26,9% in 2021.

Uiteraard moet u wel voldoen aan de zogenaamde uitkeringstest. Stem dit altijd af met uw adviseur.

Let op: als u in 2020 gebruik wilt maken of gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling en/of Corona-uitstel, mag er
geen dividend of bonus worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie.

 

3. Benut "Corona WKR"

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. Voor het
verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt voor
2020 in het beginsel 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers en 1,2% voor het meerdere.
Om werkgevers tegemoet te komen heeft het kabinet in 2020 de vrije ruimte tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% van
de totale loonsommen. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd iets extra's te geven.

Let op: de éénmalige verhoging geldt alleen voor 2020!

 

4. Verlaag uw box 3-vermogen

Heeft u een groot vermogen? Dan kunt u de belastingdruk in box 3 vóór 1 januari 2021 nog verlagen. Dat kan bijvoorbeeld
door middel van een schenking te doen.

U kunt jaarlijks gebruik maken van de volgende schenkingsvrijstellingen:

 • Kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind): € 5.515 (in 2020)
 • Kleinkinderen en derden: € 2.208 (in 2020)

Wanneer uw kind nog geen 40 jaar oud is, kunt u ook gebruik maken van de verhoogde vrijstellingen voor bijvoorbeeld
een schenking t.b.v. een studie of een eigen woning. Wilt u meer weten? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons
opnemen.

 

5. Bereken uw jaarruimte voor aftrek van uw lijfrente

Wanneer u in een jaar minder pensioen opbouwt dan wettelijk is toegestaan, heeft u jaarruimte. Uw jaarruimte is uw
pensioentekort over het afgelopen kalenderjaar en kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld omdat u bent
veranderd van baan of omdat uw werkgever geen of geen volledig pensioen voor zijn medewerkers heeft geregeld.

Als u jaarruimte heeft, kunt u ter aanvulling op uw pensioen een storting doen in een lijfrentespaarrekening,
-beleggingsrekening of -verzekering. Het bedrag van de storting is tot maximaal het bedrag van uw jaarruimte aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Wilt u uw jaarruimte voor dit jaar nog benutten, zorg er dan voor dat u vóór het einde van
het jaar uw lijfrentepremies betaalt.