X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

2 X JUBELEN?

Santip 2019-febr.

Hieronder ga ik in op de zogenaamde “jubelton”. U weet het vast wel. Die € 100.000 die door
ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar onbelast kan worden geschonken
ten behoeve van de eigen woning. Op 8 februari 2019 stond er in De Telegraaf een artikel met
als kop ‘Rijke ouders omzeilen belasting met truc’. In het blad Arts & Auto stond een oproep
aan mensen die hun kinderen al een ‘jubelton’ hebben geschonken en dat graag nogmaals
willen doen.

Bron: De Telegraaf 8 februari 2019 'Rijke ouders omzeilen belasting met truc'

Wettelijke regeling jubelton

Eerst even (dit is het moeilijk leesbare deel J van mijn column) de wettelijke regeltjes.

Er kan gebruik worden gemaakt van “de jubelton” in 2019 als er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

  • De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de
            18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee;
  • Het bedrag wordt gebruikt voor:
  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning;
  • het aflossen van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning;
  • het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2021;

U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking
voor uw eigen woning of een dure studie of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.

Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden
schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een dure studie.

U mag namelijk één keer in uw leven één van deze vrijstellingen gebruiken.

U leest het goed. De vrijstelling geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor
iedereen. En hier zit dus de kern van deze column.

Advertentie Arts & Auto

In het blad Arts & Auto stond de volgende advertentie: ‘Heeft u uw kind/familielid al belastingvrij
geschonken voor de aankoop van een eigen woning en zou u dit nog een keer willen doen?
Wij schenken uw kind/familielid en u de onze. Uiteraard via een notaris.’

De Telegraaf vervolgt: ‘Als het de advertentieplaatser lukt een partij te vinden, loopt de fiscus
zeker 10.000 euro mis. Dat is meer dan wat iemand met een modaal inkomen in een heel
jaar afdraagt.’

Reactie Belastingdienst

Volgens de Telegraaf is de Belastingdienst op de hoogte van de truc. Volgens de Belastingdienst
schenkt de heer X aan een kind van mevrouw Y, onder de voorwaarde dat mevrouw Y schenkt
aan een kind van de heer X. Hierbij is volgens de Belastingdienst sprake van een ‘derdenbeding’.
De Belastingdienst is van mening dat de kinderen de schenking, via een omweg, van hun
ouders hebben ontvangen.

Mijn visie

In de Uitvoeringsregeling Successiewet is bepaald dat een schenking voor de eigen woning
onvoorwaardelijk moet zijn. Mijns inziens kan bij bovenstaande constructie duidelijk vraagtekens
worden gezet of er nog sprake is van een onvoorwaardelijke schenking. Want mijns inziens zal
men nimmer een schenking aan het kind van de ander willen doen als die andere ouder niet
hetzelfde vice versa doet.

Basisvereiste van een schenking is dat dat wordt gedaan uit liberaliteit. Zou een derde zomaar
een jubelton aan een totale vreemde van hem doen? Mijns inziens is dat volkomen lariekoek.

Daarnaast is er reeds over deze constructie gesproken in de parlementaire geschiedenis.
Daar wordt gesproken over bestrijding van constructies zoals “kruislingse schenkingen”.  
Als voorbeeld wordt aangehaald de situatie dat twee broers afspreken hun eigen kinderen
€ 100.000 te schenken voor de eigen woning en vervolgens kruislings aan elkaars kinderen
€ 100.000 te schenken wederom ten behoeve van de eigen woning zodat die kinderen
€ 200.000 onbelast zouden ontvangen. De visie van de wetgever is dat in een dergelijke
constructie feitelijk het eigen kind € 200.000 via zijn ouder krijgt, maar het kind maar voor de helft
(dus € 100.000) een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling (de Jubelton) eigen woning.

Wellicht kwam bij u het idee op. Wat een slimme adviseur die dit heeft bedacht. Natuurlijk
kijk ik als fiscalist altijd scherp wat er in de markt te adviseren valt. Maar ik vind dit geen advies.
Ik vind het zelfs moreel verwerpelijk. Het is volstrekt niet in lijn met doel en strekking van de wet.
De wetgever heeft beoogd dat een kind tussen 18 en 40 jaar één keer in zijn leven voor een
verkrijging van zijn of haar ouders een verhoogde vrijstelling (maximaal dus die jubelton” kan
inzetten. En dus niet via een (in mijn ogen niet werkende) “omweg” dat 2 x te bereiken.

Dat is niet de bedoeling.

Binnen de fiscale kaders valt er overigens prima te adviseren en ik sluit af met een nog altijd
actueel gezegde: “Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op den neus”.

Ik hoop dat het snel zal overwaaien en anders bent u gewezen op de risico’s.

Mocht u behoefte hebben aan een fiscaal plan om uw vermogen fiscaal gunstig en zonder
fiscale problemen naar uw kinderen/familieleden (gedeeltelijk) over te hevelen, kom gerust
langs op het spreekuur van Santax. We gaan u daarbij helpen.