X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Zonnepanelen? Let op!

NIVO 2019-10

De aktie “www.winstuitjewoning.nl” in 2018 vanuit de gemeente Edam-Volendam lijkt succesvol.
Bijna dagelijks ziet men installateurs bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Eerlijkheidshalve vind
ik het aangezicht soms niet altijd even mooi. Maar ik begrijp de mensen wel om zonnepanelen aan te
schaffen met alle discussies (wel of niet terecht) over het klimaat. Daarnaast levert het ook een beter
rendement op dan bij de bank. Maar goed, de toekomst zal echt leren of al die investeringen zinvol waren. 

Zonnepanelen en BTW

Als u zonnepanelen heeft, bent u ondernemer voor de btw. U kunt de betaalde btw over de aanschaf van de panelen
terugvragen en u moet in beginsel btw afdragen over de stroom die u terug levert aan uw energiebedrijf. De btw die
u moet afdragen, wordt forfaitair bepaald aan de hand van het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen.
Op basis van dit forfait moet u vrijwel altijd minder dan € 1.883 btw afdragen.

U kunt dan op grond van de Kleine Ondernemersregeling (hierna: de KOR) een belastingvermindering krijgen.
Maar nog vaker wordt er dan een ontheffing voor de administratieve verplichtingen aangevraagd en hoeft u in zijn
geheel geen btw af te dragen.

Conclusie: Wel BTW teruggave op de aanschafprijs van de zonnepanelen maar daarna geen afdracht aan BTW.
Een super idee toch. Het is dan ook dat aanbieders van zonnepanelen hier ook direct meekomen als extra voordeel
voor u en vaak nemen ze de administratieve handelingen richting de fiscus ook nog voor u uit handen. Fantastisch toch?

Let op! Nieuwe regeling vanaf 2020.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de KOR aangepast en komt er een omzetgerelateerde
vrijstelling. Blijft u onder de omzetgrens van € 20.000, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een btw-vrijstelling.
Let op!. De btw-vrijstelling is automatisch van toepassing als u nu al een ontheffing administratie verplichtingen heeft.

Maar hier zit de adder onder het gras van de nieuwe regels. Op het moment van het terugvragen van de btw is de aftrek
nog niet definitief. Ervan uitgaande dat de zonnepanelen als roerend worden aangemerkt, moet u de zonnepanelen
gedurende een periode van vier jaar na de aanschaf blijven volgen.

Als u tijdens deze periode gebruik gaat maken van de btw-vrijstelling, moet u de eerder in aftrek gebrachte btw
herzien en gedeeltelijk terugbetalen. Met andere woorden: de btw die in aftrek is gebracht ten tijde van de aanschaf
van de zonnepanelen moet dan mogelijk (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Deze terugbetaling blijft met ingang van 2020 achterwege indien die beneden een grensbedrag van 500 euro blijft.
En herziening blijft  sowieso achterwege als u voor 2016 heeft geïnvesteerd in zonnepanelen.

Herziening blijft ook achterwege als u vanaf 2020 niet kiest voor de btw-vrijstelling. U moet dan wel jaarlijks het
btw-forfait afdragen. Dus in dat geval heeft u BTW teruggave gehad bij de aanschaf en moet u jaarlijks een deel
aan BTW (forfaitair bepaald) terugbetalen.  

Conclusie

Doordat de kleineondernemersregeling met ingang van 2020 (zeer waarschijnlijk) gaat veranderen kan het goed
zijn dat deze wijziging BTW gevolgen heeft voor u als huidige of toekomstig zonnepaneeleigenaar. Er komen wellicht
nog aanvullende regels voor eventuele ongewenste gevolgen. We zullen het gaan zien. Ik houd u op de hoogte.

In ieder geval kunt u bij uw rekensommetjes er reeds voorzichtigheidshalve mee rekening houden.

Maar eigenlijk had ik u al deze moeilijke materie kunnen besparen en gewoon met één zin kunnen volstaan:
“Het wordt fiscaal minder voordelig en dus financieel ook L”.

Maar “what’s new?”.