X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Snoepreisje belast

Nivo 2021 - 15

Wat zouden we het toch weer graag willen. Even weg. Even genieten. Even vrij zijn. Nou, dat komt vast en zeker weer. Het einde is in zicht, al voelt het misschien nog best een eind weg.

Voor deze keer behandel ik een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Met daarin een waarschuwing voor werkgevers voor het geval we er straks weer met zijn allen op uit gaan.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 05.11.2020 (ECLI:NL:RBZWB:2020:5446)

Wat was het geval?

De betreffende werkgever exploiteert een reclamebureau. Zij verricht activiteiten op het gebied van vormgeving en desktop-publishing, reclamedoeleinden en het verlenen van marketingondersteuning. In 2018 heeft de werkgever zijn werkzaamheden uitgebreid met activiteiten op het gebied van virtual reality.

De werkgever heeft met al het personeel, bestaande uit 30 medewerkers, inclusief twee stagiaires, een mooie snoepreis gemaakt. Een lang weekend van vrijdag 8 juni 2018 tot en met zondag 10 juni 2018 op een mooi eiland. Alle kosten, inclusief vervoer, nam de werkgever voor zijn rekening. En het mocht wat kosten:

Vliegtickets € 14.675
Kosten accommodatie Villa VIK (incl. ontbijt) € 9.085
Extra kosten correctie ticket € 140
Transfer luchthaven en lunch Villa VIK € 805
Inspiratiebezoek [attractie 1]  € 2.300
Diner 1e avond € 1.592
Twizy Tour (incl. lunch) € 5.358
Inspiratiebezoek LaqOmar met diner 2e dag en presentatie € 4.213
Huur catamaran, training communicatievaardigheden en lunch € 5.880
Transfer luchthaven € 372
Totale kosten € 44.420

Stelling werkgever

De werkgever is van mening dat gezien het zakelijke karakter van de reis er een gerichte vrijstelling van toepassing is waardoor de gehele trip voor de werknemers geen belast loon betrof.

De werkgever voert daarvoor aan dat de kosten van de reis kwalificeren als zakelijke kosten in het kader van de dienstbetrekking.

De doelstelling van de reis was volgens de werkgever namelijk tweeledig, enerzijds wenste de werkgever zijn nieuwe activiteiten op het gebied van virtual reality te introduceren aan de medewerkers, waarbij de focus lag op het verbeteren van de samenwerking en hen inspiratie te laten opdoen voor de uitbreiding van de marktpositie, en anderzijds het vieren van het 25-jarig jubileum.  

Voor de zakelijke elementen verwijst de werkgever naar allerlei stukken, waaronder hand-outs van presentaties, facturen en het programma van de reis.
Uit de stukken valt op te maken dat er diverse bezoeken zijn gebracht aan een aantal toeristische attracties.

Tijdens het bezoek aan het huis van attractie 1 is een presentatie gegeven over citybranding, waar het eiland om bekend staat.

Ook is er een twizy tour georganiseerd en een catamaran gehuurd.
Bij beide activiteiten moesten opdrachten worden uitgevoerd gericht op communicatie en samenwerking (lees: teambuilding).

Dat toeristische trekpleisters onderdeel vormen van het programma neemt volgens de werkgever niet weg dat deze activiteiten een zakelijk doel dienen.

Stelling fiscus

U raadt het al. De inspecteur is het er niet mee eens. De inspecteur bestrijdt het zakelijke karakter van de reis. De inspecteur stelt dat de reis voornamelijk een recreatief karakter had, waarbij populaire bezienswaardigheden zijn bezocht en populaire toeristische activiteiten hebben plaatsgevonden.

De inspecteur komt op basis van het programma en de aangeleverde documentatie tot de conclusie dat de zakelijke elementen een aan de personeelsreis ondergeschikt nevendoel zijn.
Dat de reis bij het personeel is aangekondigd door de feestcommissie onderschrijft het recreatieve karakter volgens de inspecteur.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank is van mening dat de werkgever niet slaagt in het bewijs dat de reis een (overwegend) zakelijk karakter had.
De overwegingen die de rechtbank daarin maakt zijn de volgende:

1.)    De reis is aangekondigd als een jubileumreis. In het reisblog waarin het programma wordt bekendgemaakt, is geen enkele vermelding van de zakelijke activiteiten aangevoerd; en
2.)    De werkgever heeft ter zitting verklaard dat de werknemers niet doorbetaald werden tijdens de reis op zaterdag en zondag; en
3.)    De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verblijf noodzakelijk was in het kader van de dienstbetrekking; en
4.)    De diverse geserveerde drie-gangen-diners, lunches en een wijnproeverij hadden volgens de rechtbank geen “meer dan bijkomstig zakelijk karakter”; en
5.)    De werkgever slaagt er niet in dat de activiteiten bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking. Aangezien deze veelal van algemene en recreatieve aard zijn.

Conclusie

Leuk om zo eens een “kijkje in de keuken” te krijgen. De werkgever doet enorm hard zijn best om de kosten van de trip aftrekbaar te krijgen zonder loonheffing voor het personeel. Maar de fiscus is kritisch en de rechtbank ook.
Zij zien het als “verkapt” loon.

Dus werkgevers. Wees gewaarschuwd!

En toch voelt de uitspraak een beetje als; “ahh, wat flauw”. Vindt u ook niet?

Tot over twee weken.