X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Schenken (deel II)

Nivo 2020 - 50

In deze column “schenken deel II” geef ik een opsomming weer van de diverse schenkingen met de daaraan gekoppelde vrijstellingen die men kan doen. Het zal u niet verbazen dat naarmate de schenkingsvrijstellingen hoger worden er steeds meer ‘regeltjes’ aan verbonden zijn.

Jaarlijkse reguliere schenkingsvrijstellingen.

Voor kinderen geldt een jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen van hun ouders. In 2020 bedraagt die vrijstelling maximaal € 5.515.

Daarnaast kennen we nog de algemene schenkingsvrijstelling van maximaal € 2.208 (2020) per jaar. Vaak wordt deze gebruikt voor schenkingen van de opa’s en oma’s aan hun kleinkinderen. Maar deze kan ook gebruikt worden voor schenkingen waarbij er geen familieband aanwezig is.

Verhoogde schenkingsvrijstellingen.

Gaat het om schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kan in beginsel éénmalig gebruik worden gemaakt van één van de drie verhoogde vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan hun kind(eren).
De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens.

De mate van de verhoogde vrijstelling is afhankelijk van de bestedingseis:

1. Er geldt een vrijstelling van € 26.457 zonder bestedingseis;
2. Voor dure studies geldt een vrijstelling van € 55.114. Check wel de  voorwaarden!;
3. Voor schenkingen voor de eigen woning geldt een vrijstelling van € 103.643. Ook wel de zogenaamde “jubelton-vrijstelling”.

De verhoogde vrijstellingen komen in de plaats van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Het is dus niet zo dat naast een verhoogde vrijstelling de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 geldt.

Voor alle drie de verhoogde schenkingsvrijstellingen geldt dat er aangifte schenkbelasting moet worden gedaan. De fiscus wil dit “bijhouden”. Dat is ook logisch want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand meerdere keren gebruik maakt van de(zelfde) verhoogde schenkvrijstelling.

Conclusie

Zorgvuldig plannen is het advies!
Kinderen hebben tussen hun 18e en 40e verjaardag een extra hoge schenkingsvrijstelling en de hoogte van die vrijstelling is afhankelijk van het bestedingsdoel.

Maar let op! De verhoogde schenkingsvrijstelling is eenmalig.
Dus denk goed na, welke van de 3 verhoogde vrijstelling je wilt gebruiken.

Extraatje! De fiscale wetgever heeft voor het jaar 2021 besloten de bestaande vrijstellingen schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers (tijdelijk) te verhogen met € 1.000.

Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.

Reden van deze (eenmalige) verhoging. De overheid is er alles aan gelegen om ondernemers tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van meer liquide middelen. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen. De verruiming kan voor kleine ondernemers het verschil zijn tussen bestaansrecht en omvallen.

Het tijdelijke karakter maakt het een crisismaatregel.

Tenslotte wens ik u veel Schenkplezier. Want geven met de warme hand is veel leuker dan met de koude hand.