X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Regels hypotheekrenteaftrek te moeilijk

Nivo 2018-20

Meerdere keren heb ik in mijn column stil gestaan bij de “30 jaarstermijn” van de aftrek van hypotheekrente. Deze termijn is bij bijna niemand bekend. Maar toch is het zo dat voor diegene die reeds aftrek van hypotheekrente hadden op 1 januari 2001 de aftrek van hypotheekrente vervalt op 1 januari 2031. Dat is dus nog een kleine 12,5 jaar aftrek van hypotheekrente!

De vraag is overigens of het fiscale systeem van aftrek van hypotheekrente voor die tijd niet helemaal is afgeschaft. Ook in het laatste regeerakkoord zijn daar weer beoogde maatregelen opgenomen die aanleiding geven om inderdaad te verwachten dat de eigen woning voor die tijd niet meer in box 1 zit, maar in box 3!

De diverse wetsaanpassingen die reeds hebben plaatsgevonden vanaf  1 januari 2001 zorgt er voor dat de regels voor de hypotheekrenteaftrek te ingewikkeld zijn geworden. Een fout in de aangifte in de inkomstenbelasting is snel gemaakt. Dit meldt het FD na een rondgang langs hypotheekadviseurs.

Aanleiding voor de rondgang is een artikel in ESB (vakblad voor economen)over de zogenaamde “bijleenregeling”. Die houdt in dat iemand die zijn huis verkoopt voor meer geld dan de hypotheekschuld groot is, deze overwaarde in een nieuwe woning moet investeren om recht te houden op volledige renteaftrek.

Onderzoekers Machiel van Dijk van het Centraal Planbureau en Bart Voogt van de Autoriteit Consument & Markt signaleren dat de “bijleenregeling” niet aan haar doel beantwoordt: het verlagen van de hypotheekschuld.

Zij vermoeden dat sommige doorstromers op de woningmarkt hun aangiftes verkeerd invullen en te ruim gebruikmaken van de renteaftrek.
De complexiteit van de regels is een groot probleem, volgens adviseurs.

Ook Vereniging Eigen Huis, de organisatie van woningbezitters, waarschuwt dat vergissingen op de loer liggen bij de hypotheekrenteaftrek. De vereniging 'vermoedt dat er momenteel in de adviespraktijk op grote schaal fouten worden gemaakt bij gebrek aan betrouwbare gegevens over de fiscale geschiedenis van klanten', schrijft zij in een brief aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

De combinatie van gewijzigde persoonlijke omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, scheiding en verhuizing, en nieuwe wetgeving maakt het ingewikkeld hoeveel rente huizenbezitters nog mogen aftrekken.

De Belastingdienst geeft ook zelf aan dat het bekend is dat belastingplichtigen veel fouten maken met de eigen woning. Staatssecretaris Snel wil daarom de eigenwoningregeling vervroegd in 2019 evalueren.

Bron: FD, 2 mei 2018

Conclusie

Uit eigen ervaring kan ik het bovenstaande onderschrijven. Voor ons als specialisten is het nog mogelijk om de bomen door het bos te kunnen zien maar dat is niet meer mogelijk voor “de gewone man”. Vooral als er een bijzondere omstandigheid is geweest zoals overlijden, scheiding of verkoop oude woning en aankoop nieuwe woning.

Aangezien de fiscus de gegevens van te voren invult in de aangifte inkomstenbelasting denkt men dat wat daar staat dat ook juist is en als ze dat accorderen de fiscus daar ook niet op terug kan komen. Dit is een onjuiste veronderstelling!

Ik kan me voorstellen dat dat vreemd aanvoelt. Als de fiscus onjuiste informatie verstrekt dat de fiscus daar dan toch op kan terugkomen met een naheffing en zelfs met een boete.

U bent als belastingplichtige verantwoordelijk voor het volledig en juist doen van de aangifte inkomstenbelasting. Bij de voor ingevulde aangifte staat ook expliciet dat u geen rechten kunt ontlenen aan de vooraf ingevulde informatie en dat u die informatie ook altijd dient te controleren en dient te wijzigen als blijkt dat de informatie niet juist is.