X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Rechtsherstel box 3: Van Start

Nivo 2022 - 29

Het kerstarrest 2021 van de Hoge Raad houdt de politiek nog immer behoorlijk bezig. Met Prinsjesdag verneemt de vermogende bevolking die niet (tijdig) bezwaar heeft gemaakt of er toch nog enige tegemoetkoming voor hen in het vat zit. Voorspelling van mijn kant: er komt niets.
De belastingdienst is inmiddels gestart met het rechtsherstel.
Daarvoor zijn er 489 FTE nodig volgens de staatssecretaris Van Rij.
Kortom, de uitspraak van de Hoge Raad heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar niet iedereen die tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt rechtsherstel. Waarom eigenlijk niet?

Wel tijdig bezwaar, geen rechtsherstel?

Uit de spaarvariant-berekening die gebruikt wordt voor het berekenen of iemand in aanmerking komt voor rechtsherstel (lees: geld terugkrijgt) volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terug krijgt. 
40% van de bezwaarmakers krijgt dus geen geld terug. Hoe komt dat?

Bezwaarmakers die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel vanuit werd gegaan. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Een gehuwd paar bezit in 2017 een vermogen dat bestond uit € 100.000 aan spaargeld, € 300.000 aan beleggingen en € 200.000 aan onroerende zaken.
Volgens de nieuwe (herstel-)berekening heeft deze persoon een belastbaar inkomen in box 3 van € 24.915. Dat was in de oude berekening € 24.003.

Voor deze belastingplichtige was het box 3-stelsel waar de Hoge Raad in zijn Kerstarrest oordeelde dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dus voordeliger. Deze persoon krijgt geen geld terug, maar hoeft ook niet bij te betalen.

Conclusie

Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond, krijgen over die jaren waarover zij tijdig bezwaar hebben gemaakt dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug. Heeft de belastingplichtige naast spaarvermogen, ook (fors) overig vermogen, denk aan beleggingen of onroerend goed (vakantiewoning, verhuurd o.g.) dan is er gerede kans dat er geen dan wel een kleine teruggave volgt.

U kunt overigens via een online rekenhulp op de site van de belastingdienst ook zelf narekenen of u, als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, geld terugkrijgt.

Voor de mensen die niet (tijdig) bezwaar hebben gemaakt, is het dus afwachten wat de politiek beslist op Prinsjesdag. Mijn advies verwacht er niets van.