X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Openstaande coronabelastingschuld

Nivo 2022 - 13

Het Coronatijdperk lijkt achter ons te liggen, althans dat hoop ik van harte.
Tijd om de fiscale balans op te maken. Onze huidige staatssecretaris Marnix van Rij heeft de daartoe onlangs een update gegeven aan de Tweede Kamer.

Update Coronabelastingschulden

Van de bijna in totaal 400.000 ondernemers, maken nog ruim 278.000 ondernemers gebruik van de speciale regeling voor uitstel van betaling in verband met de coronacrisis.

De totale belastingschuld van deze groep bedraagt ruim € 20,5 miljard.
Het overgrote deel van de ondernemers met een belastingschuld behoort tot het MKB.

Dat blijkt uit een update van staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer over de monitoring van de fiscale steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

Ondernemers moeten vanaf 1 april 2022 hun nieuw opkomende verplichtingen weer tijdig voldoen.

De aflossing van de openstaande belastingschuld van 20,5 miljard begint op 1 oktober 2022, waarbij een betalingsregeling geldt van 60 maanden.

De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de aanpak van de coronasteun op de (middel)lange termijn. Hierbij is ook aandacht voor oplossingen voor financieel gezonde ondernemingen die door coronaschulden niet vooruitkomen.

Een betalingsregeling wordt nooit beëindigd zonder dat de Belastingdienst zich tot het uiterste heeft ingespannen om in contact te komen met de ondernemer. Ook vindt structureel overleg plaats tussen de Belastingdienst, UWV en RVO ter bespreking van schrijnende situaties met corona-gerelateerde betalingsproblemen conform de motie Aartsen.
In 2023 staat de evaluatie gepland van de fiscale steunmaatregelen

Conclusie

In totaal staat er nu dus nog 20,5 miljard euro open aan belastingschuld van ondernemers. We praten dus over 20.500.000.000 euro!!
Het moge duidelijk zijn dat een deel zal niet worden terugbetaald, omdat ondernemers gebruik zullen maken van liquidatieregelingen.

Wat uit de brief van de staatssecretaris verder opvalt, is dat een derde (33 1/3%!) van de schuld is opgebouwd door bedrijven die de omzet juist zagen stijgen tijdens de coronacrisis.

De staatssecretaris schrijft daarover het volgende:

"Dit hangt samen met het feit dat voor bijzonder belastinguitstel, in tegenstelling tot andere steunmaatregelen, geen financiële toegangsvoorwaarden gelden. Dit illustreert een belangrijke keerzijde van het corona-uitstel: een toegankelijke maatregel die op korte termijn uitvoerbaar moet zijn, gaat ten koste van gerichtheid.”

Persoonlijk vind ik dit een kwalijke zaak.

Waarom belastinguitstel aanvragen, terwijl het je voor de wind gaat?

Daar zijn de regelingen toch niet voor bedoeld? Maar blijkbaar is onze samenleving zo geworden. Een trieste zaak.

Temeer daar BV Nederland nog wel wat staat te wachten.

Ik maak een korte opsomming:

  • Afwachten bedrag inning van deze 20,5 miljard. Stel 50% wordt betaald, spreken we over 10 miljard verlies.
  • Tegemoetkoming Kerst-arrest (Box 3). Er wordt gesproken over bedrag tussen de 8 en 10 miljard als alle belastingplichtige gecompenseerd zouden worden.
  • Compensatie gasprijzen/stijgende inflatie: 3,2 + 2,8 miljard: 6 miljard
  • Gevolgen oorlog in Oekraïne: schade onbekend
  • (geen) gaswinning Groningen/schadevergoeding Groningers: schade onbekend
  • Extra geld naar Defensie: om te groeien naar 2% norm, is jaarlijks 5 miljard extra nodig.

Dit alles nog naast de 100 miljard die is uitgegeven aan steunmaatregelen voor Corona.

Kortom, gerede kans dat de hand op de knip gaat in Den Haag!