X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Jubelton weer overboord

Nivo 2022 - 11

Met veel bombarie werd de zogenaamde schenkingsvrijstelling eigen woning, in de volksmond “De jubelton” genoemd, in 2013 in de crisistijd ingevoerd. Het doel van de invoering van deze regeling was het verminderen van de eigenwoningschuld en het verlagen het aantal huizen dat “onder water” stond. Dit laatste is nauwelijks nog aan de orde in de huidige woningmarktgekte.
De jubelton, zorgt nu eerder voor het “overhitten” van de woningmarkt en het stimuleert forse prijsstijging. Vandaar de inzet van de politiek om de jubelton weer overboord te mieteren.

Afschaffen jubelton

Het verzoek aan de staatssecretaris Marnix van Rij was om zo snel als mogelijk de schenkingsvrijstelling in de prullenbak te gooien. Echter, technisch bleek dit moeilijk.

Vandaar dat de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) per 1 januari 2013 wordt verlaagd tot € 27.231 om vervolgens per 1 januari 2024 helemaal af te schaffen, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

De verlaging moet bijdragen aan een eerlijker speelveld onder starters in de woningmarkt en ongelijkheid te verminderen.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en levert naar verwachting € 7 miljoen per jaar op.

Let op! Wilt u nog de volledige schenkvrijstelling eigen woning benutten, onderneem dan nog dit jaar actie. Checkt u daarbij wel goed of aan alle voorwaarden voor de jubelton worden voldaan! Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan.

Conclusie

Het voordeel van ouder worden is dat je kunt zien dat er niks nieuws is onder de zon. Eerst voeren we fiscaal iets in, daarna schaffen we het weer af. Zo is het altijd geweest, en zo zal het altijd blijven.

Voor ons als adviseurs natuurlijk een prima ontwikkeling. Zo blijft er werk aan de winkel.
Wilt u uw kinderen nog een duwtje in de rug met de warme hand geven, kom dan dit jaar in aktie.