X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Italië heeft uitvreters

Nivo 2021 - 35

Italië. Wat een heerlijk vakantieland is dat. Ook dit jaar heb ik weer velen gesproken over hun prachtige zomervakantie in Italië. Toch valt er over Italië belastingtechnisch bezien ook minder positiefs op te merken. Zo las ik onlangs een column op Taxlive d.d. 23 juni jl. met als titel: "Italië heeft teveel 'uitvreters' die geen inkomstenbelasting betalen" die ik jullie niet wil onthouden. Werk aan de winkel in Italië dus.

Column Taxlive d.d. 23 juni 2021. (integraal overgenomen)

Vijf miljoen van de 60 miljoen Italianen betalen het overgrote deel van de belastingen. Journalist en econoom Francesco ¬Vecchi (38) schreef er onlangs een boek over: Gli scrocconi, of De uitvreters. Italiaanse kappers bijvoorbeeld geven bij de fiscus gemiddeld een maandinkomen op van 1091 euro. Vecchi gelooft er niks van. Trouw had een gesprek met de auteur.
"Scrocconi zijn mensen die op andermans zakken teren, die niet hun aandeel in onze collectieve lasten betalen" legt Vecchi uit in het vraaggesprek. In Italië wonen volgens hem veel mensen die niet werken en dus geen inkomstenbelasting betalen, en ook miljoenen mensen die wél werken maar zo weinig opgeven dat ze nauwelijks belasting betalen. Daartegenover staat een groep werkenden met een modaal tot hoog inkomen die wél de volle mep betaalt.

Volgens berekeningen zijn er slechts vijf miljoen Italianen op een totale bevolking van 60 miljoen die in feite de 'belastingkar' trekken voor iedereen. Vecchi: "Dat is de groep mensen waartoe ik behoor: Italianen met een bij de belastingdienst bekend inkomen van tussen de 35.000 en de 100.000 euro. Zij dragen veel inkomstenbelasting af – gemiddeld 18.000 euro – en daar profiteren alle anderen van."

Over de oorzaak van deze massale belastingontduiking is Vecchi helder: "Onze overheid heeft geen scherp beeld van wie wat verdient en wie wat bezit. Dat komt vooral doordat geen enkele politieke partij – uit angst dat hun kiezers weglopen – de belastingdienst voldoende personeel en middelen wil geven om voldoende te controleren en de zwarte inkomens boven tafel te krijgen", zo zegt hij tegen de krant.

Toch heeft Vecchi goede hoop dat de regering Draghi een oplossing gaat vinden. "We horen de kar immers met z’n allen te trekken."
Bron: Trouw

Conclusie

In mijn column voor de vakantie heb ik stilgestaan bij de hoogte van de staatsschulden van de eurolanden. Nederland zat eind 2020 op zo’n 54,5% van het bbp. 60% staatsschuld is de EU-norm.

De Grieken zijn nog altijd koploper met een staatsschuld van 205%!
Italië staat 2e met een staatsschuld van 155%.

Als u die staatsschuld van Italië zo ziet in combinatie met de verstrekte informatie hiervoor, dan begrijpt u waarom de staatsschuld zo hoog is.
Kortom, er is werk aan de winkel Italië en dat is een understatement.

Hoe anders is het in Nederland. De overheidsfinanciën zijn goed op orde.
De bereidheid van de burgers en bedrijven om belasting te betalen, betaalt zich uit in solide overheidsfinanciën. Nederland kan tegen een stoot(je). Dat is wel gebleken met Corona. Daarnaast hebben we in Nederland zo mogelijk de beste collectieve sector (Gemeenten, sociale voorzieningen, politie, brandweer, gezondheidszorg, onderwijs) van de gehele wereld. Betaald door middel van de afgedragen belastingen door de burgers en de bedrijven.

Ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat Nederland een heel fijn land is.
Dus misschien goed om daar eens wat meer bij stil te staan. Tel je zegeningen.