X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

IB-ondernemer, let op je verteerkosten

Nivo 2021 - 37

Een IB-ondernemer is immer “onderweg”. Altijd net iets teveel afspraken. Want ja, de schoorsteen moet roken. Alhoewel de IB-ondernemer als basishouding heeft dat de kosten die hij/zij maakt voor hem/haar volledig aftrekbaar zijn, is dit toch niet altijd het geval. Een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat eigen verteerkosten niet aftrekbaar zijn.

Aftrekbeperking

Voor een aantal kosten die een IB-ondernemer maakt, geldt een aftrekbeperking.
Deze kosten kunnen zowel een zakelijk als een privékarakter hebben.
We noemde deze kosten dan ook wel “gemengde kosten”.
Kosten waarvoor deze aftrekbeperking geldt, zijn kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, en dergelijke en de kosten die hiermee verband houden.

Voor deze kosten geldt, als de IB-ondernemer daarvoor kiest, een aftrekbeperking van 20%.
Kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, enz. die een volledig privékarakter hebben, zijn logischerwijs in het geheel niet aftrekbaar.

Soms komt men in een situatie terecht waarvan de IB-ondernemer stelt dat bepaalde kosten volledig aftrekbaar zijn dan wel met een 20% aftrekbeperking en de inspecteur van de belastingdienst stelt, deze kosten zijn niet aftrekbaar. Zo ook hier in een interessante casus bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ecli:nl:rbzwb:2021:2724)

Een consultant op het gebied van bedrijfs- en informatieprocessen is zelfstandig ondernemer. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden buiten zijn woonplaats huurt hij een studio en later een kamer. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij bedragen voor eigen verteerkosten (kosten om niet zelf boodschappen te hoeven doen, te koken of te wassen) als zakelijke kosten aan. Over 2014 geeft hij € 1.959 en over 2015 € 5.047 aan.
Vervolgens geeft hij de 20% aftrekbeperking aan.
De inspecteur is van mening dat de gemaakte eigen verteerkosten niet kwalificeren als aftrekbare kosten en dus in zijn geheel niet aftrekbaar zijn.

Oordeel rechter

De rechtbank overweegt als volgt. Kosten van een onderneming komen ten laste van de winst. Of de kosten daadwerkelijk de winst beïnvloeden, hangt ervan af of de uitgaven in de privésfeer of de ondernemingssfeer liggen. Hierbij is de overheersende oorzaak van de uitgaven en de beweegredenen van de belastingplichtige van belang.

De onderhavige verteerkosten hebben volgens de rechtbank een overheersend privékarakter. De kosten van het verblijf zijn zakelijke kosten, omdat de consultant wegens zijn werk tijdelijk ergens anders moet verblijven. Dit betekent echter niet dat de verteerkosten ook zakelijke kosten zijn.

De noodzaak tot eten bestaat ook wanneer een ondernemer niet (tijdelijk) elders verblijft. Hoewel er bedrijfseconomische redenen kunnen zijn om niet zelf boodschappen te doen, te koken en af te wassen, neemt dit het overheersende privékarakter van de kosten niet weg. De maaltijden zien namelijk alleen op maaltijden van de consultant zelf. De rechtbank oordeelt dat het gelijk aan de inspecteur is en het beroep ongegrond is.

Conclusie

Mijn ervaring is dat IB-ondernemers de verteerkosten die zij “onderweg” maken als zakelijke kosten beschouwen. Met deze uitspraak is het toch van belang om daar nog eens goed met uw adviseur over te spreken. Want wellicht speelt dit ook voor u als IB-ondernemer.