X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Huwelijksperikelen

Nivo 2018-2

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2018. Het woord “echtscheiding” zo blijkt, is reeds enkele jaren de meest “gegoogled” zoekterm op Google in de maand januari. Blijkbaar geeft het nieuwe jaar aanleiding voor een nieuwe start. Maar ik begin niet in mineur, nee ik start met een positieve column. En die gaat over trouwen.

Vanaf 1 januari jl. gelden nieuwe regels als u gaat trouwen. Vanaf dat moment geldt namelijk de (nieuwe) beperkte gemeenschap van goederen, voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld.

Hoe was het?

Tot 1 januari jl. trouwde je in gemeenschap van goederen, tenzij je huwelijkse voorwaarden met je partner overeen kwam. Gemeenschap van goederen hield in dat alle bezittingen en schulden, ook van de voorhuwelijkse periode, gemeenschappelijk werden, dus ieder de helft. Door huwelijkse voorwaarden overeen te komen kon je bepaalde bezittingen en schulden buiten de gemeenschap houden. Die bleven dan volledig privé voor de betreffende partner.

Hoe is het nu?

Vanaf 1 januari jl. geldt dat de 'aanbrengsten ten huwelijk' - zijnde het vermogen van de partners bij aanvang van het huwelijk – buiten de huwelijksgemeenschap blijft. Ook de schulden die een van de echtgenoten voor het huwelijk is aangegaan, vallen daar dus buiten. Kortom, alle bezittingen en schulden die de partners al hadden bij aanvang van het huwelijk blijven privévermogen van de betreffende partners.

LET OP! Gezamenlijk eigendom voorafgaand aan het huwelijk valt bij aangaan van het huwelijk wel in de gemeenschap en wordt daarmee gezamenlijk eigendom, ieder voor de helft, ook als deze eigendomsverhoudingen vóór het huwelijk niet 50%/50% waren. Hierbij is het dus opletten geblazen of men dit zich realiseert en ook wenst!

De tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk eigendom, dus ieder voor de helft, met uitzondering van door partners ontvangen erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk plaatsvinden. Die blijven wel privé-eigendom.

Er ontstaan dus feitelijk 3 vermogens, twee privévermogens van de beide partners afzonderlijk en 1 gezamenlijk vermogen. Om deze scheiding helder te houden, is het zaak om hiervan een goeie administratie aan te leggen, ook ter zake van uitgaven die uit deze vermogens worden gedaan.

Uiteraard is het nog wel mogelijk om via de notaris middels het opmaken van huwelijkse voorwaarden andere afspraken te maken.

Artikel BW 1:95a. Ondernemers let op!

Ondernemers die reeds een onderneming of een B.V. hebben en in 2018 in het huwelijksbootje stappen zullen denken; “Wat een verademing! Hoef ik niet meer die ellendige discussie met mijn partner te voeren dat ik op huwelijkse voorwaarden wil trouwen”. 

Maar ondernemers let op! De nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is niet wat het lijkt. Artikel BW 1:95a (vergoedingsrecht), onderdeel van deze nieuwe wet is een “wolf in schaapskleren”. En wetende dat 50% van de ondernemers gaat scheiden, is het zaak dat u hiervan op de hoogte bent.

Ik hoor u denken: “Oh, maar ik ben een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder die al getrouwd is onder het “oude recht”, dus voor 1 januari 2018, en dan heb ik niet te maken met de nieuwe wetgeving.”

Ook hier zit een misverstand. Artikel BW 1:95a geldt ook voor ondernemers/dga’s die vóór 1 januari 2018 gehuwd zijn, bijvoorbeeld op grond van de volgende huwelijkse voorwaarden: “Alles valt in de gemeenschap van goederen, met uitzondering de onderneming/B.V.”
En dit is voor u een nieuwe wet met financiële gevolgen, zonder dat u het weet!

Conclusie

Aan de nieuwe wet kleven allemaal fiscale, financiële en juridische gevolgen. Het is zaak deze goed in kaart te hebben en een en ander goed vast te leggen vóórdat het huwelijk wordt gesloten, maar ook geldt de nieuwe wet voor ondernemers/dga’s die reeds gehuwd zijn onder de huwelijkse voorwaarden zoals door mij zojuist benoemd. En dat zijn er velen!

Ondernemers/dga’s die hierover geadviseerd willen worden, nodig ik graag uit voor een gesprek. Santax is hierin gespecialiseerd en doceert op dit onderwerp aan accountants en fiscaaladviesburo’s.