X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Graag

NIVO 2019-06

Een woning verkrijgen op de Broeckgouw is natuurlijk fijn. Maar sommigen willen daar weer helemaal niets
van weten. Zij willen liever dichterbij de “oude kom” wonen. Velen hebben de voorkeur voor wonen in de
buurt van hun ouderlijke woning of nog beter in de ouderlijke woning. Met enige regelmaat komt het voor
dat de ouders  kleiner gaan wonen en het kind de voormalige ouderlijke woning betrekt. Vaak komt dan de
wens op van de ouders om een lagere prijs te vragen voor de woning dan de werkelijke verkoopprijs. 

In mijn vakliteratuur kwam deze casus voorbij. En die wil ik u graag meegeven.

Casus “Verhoogde schenkingsvrijstelling bij verkoop tegen te lage prijs”

Vraag

Mijn ouders bezitten een woning die tot voor kort werd verhuurd. Zij willen de woning aan mij verkopen tegen prijs die
ongeveer € 95.000 lager ligt dan de getaxeerde waarde. Het is de bedoeling ik samen met mijn partner in de woning
ga wonen. Kan ik een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning van (maximaal)
€ 102.010? Ik ben overigens 37 jaar oud.

Antwoord

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning voor iemand tussen 18 en 40 jaar is opgenomen in
artikel 33 Successiewet 1956 (SW). In artikel 33a SW is bepaald wat onder een schenking voor een eigen woning
wordt verstaan:

- schenking van een woning die voor de verkrijger een eigen woning is;

- schenking van een bedrag voor de aankoop van een eigen woning;

- schenking van een bedrag voor verbetering of onderhoud van een eigen woning;

- schenking van een bedrag voor afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming;

- schenking van een bedrag voor de aflossing van een eigenwoningschuld.

Als een woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, kan sprake zijn
van een schenking. Een dergelijke schenking kwalificeert volgens artikel 33a SW niet als een schenking voor een eigen
woning. Met als gevolg dat geen beroep kan worden gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Het recent herziene Besluit Erf- en schenkbelasting d.d. 29 november 2018 biedt in uw geval uitkomst. Met een
verwijzing naar een redelijke wetstoepassing keurt de staatssecretaris alsnog goed  dat in geval van aanschaf van
een eigen woning tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer van deze woning ook een
beroep kan worden gedaan op de verhoogde vrijstelling ten behoeve van een eigen woning van artikel 33 SW.

Bron: Nieuwsbrief FJA

Conclusie

Een mooie tegemoetkoming van de staatssecretaris dus. Denk overigens wel na over de juridische kant van de
schenking. Is het voorgaande een schenking onder een uitsluiting (kouwe kant profiteert niet) of niet?  

En zo ja, hoe regel ik dat dan op de juiste manier? Want vanaf 2018 zijn de regels van het huwelijksvermogensrecht
veranderd. Als u hier meer over wilt weten, bent u van harte welkom bij Santax op kantoor.

Tot slot dan nog een laatste tip. Velen weten niet dat als een schenker binnen 180 dagen overlijdt na het doen van de
schenking dat dan het schenkbedrag moet worden opgeteld bij de erfenis. Sterker nog, het kan zelfs tariefmatig nadelig
uitpakken, zo bleek nog recentelijk in een zaak.

Maar deze regel geldt niet (althans nog niet J) voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning.
Die mag zelfs op het sterfbed nog fiscaal straffeloos worden geschonken. Uiteraard moet men wel aan de voorwaarde
ervan voldoen.