X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Geslaagd?

NIVO 2020 - 26

Onze voormalige staatssecretaris van Financiën Wiebes zou het varkentje "Pensioen in eigen beheer (hierna: PEB)" wel
eventjes gaan wassen. PEB binnen de eigen B.V. was geen "echt" pensioen maar een fiscaal speeltje van de directeur-
grootaandeelhouder (hierna: dga). Dus dat moest afgeschaft worden. Laten we eens kijken of Wiebes daarin is geslaagd.

 

 ‘Gunstige’ regeling 2017 - 2019

Met de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft Wiebes er allereerst voor gezorgd dat verdere
opbouw van PEB vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk is. Verder ontwierp hij twee mogelijkheden (afkoop en ODV) die
voldoende stimulans moesten geven om van de opgebouwde en “onechte” pensioenvoorzieningen binnen de B.V. af
te kunnen. 

1. Afkoop PEB

Hij bedacht een omgekeerde uitverkoop. De dga kreeg een belastingkorting als hij/zij van zijn/haar PEB af wilde. En in
2017 was die korting het hoogst: 34,5%. Dat liep af naar 25% in 2018 en was in 2019 nog ‘slechts’ 19,5%. Vanaf 2020
is er geen korting meer. De omgekeerde uitverkoop is over!

Weliswaar viel een leuke korting te scoren, maar afkopen had wel als nadeel dat er met de fiscus moest worden
afgerekend over het PEB en dus ten koste ging van de aanwezige liquiditeit in de B.V.

Dus bedacht Wiebes, naast de mogelijkheid van het “bevriezen” van de PEB, nog een nieuw fenomeen: Omzetting
PEB in ODV.

2. Omzetting PEB in ODV

Het PEB kon tot ultimo 2019 worden omgezet in een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Die laatste betreft
eveneens een verplichting binnen de B.V., maar nu één die de “oudedag-spaarpot” vanaf AOW-leeftijd in 20
jaartermijnen uitkeert. Het geld kon hiermee binnen de B.V. blijven en de dga hoefde niet meer jaarlijks
(volgens Wiebes) een dure pensioenberekening te laten uitvoeren door een adviseur.

Als u het gevoel heeft, maar die ODV lijkt toch op PEB? Dat is juist.
Dus de vraag die opkomt is: Was een soortgelijke vervanger nou wel echt nodig?
Van de buitenkant lijken ze op elkaar, maar “onder de motorkap” zijn ze fors anders. Een groot voordeel van de
omzetting naar de ODV is dat de dga weer dividend kon/kan uitkeren.
En dit laatste was/is ook weer goed voor de Nederlandse schatkist.

 

Eindscore

Per 1 april 2017 werd er geschat dat er vóór de invoering van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer circa
150.000 PEB-regelingen waren.
Uit de memorie van toelichting blijkt dat verwachting was dat circa 36% zou kiezen voor afkoop.

Hieronder ziet u de eindscore.

Jaar

           Keuze gemaakt

         Afkoop

        ODV

         Opbrengst

2017

           70.289

         42.792

        27.497

         € 3,3 miljard

2018

           11.211

           1.674

          9.537

         € 91 miljoen

2019

           18.227

           1.685

        16.542

         € 95 miljoen

Totaal

           99.727

         46.151

        53.576

         € 3,5 miljard

 

De inschatting van het ministerie van Financiën is niet helemaal uitgekomen, maar komt zeker in de buurt.
30% in plaats van de geschatte 36% heeft afgekocht.
En de beraamde belastingopbrengst van in totaal 3 miljard is behaald. 500 Miljoen meer zelfs.
 

Conclusie

Men zou, rekening houdend met het bovenstaande, kunnen stellen dat Wiebes (financieel voor de schatkist)
geslaagd is. Echter, als je de balans opmaakt, kan je er ook zeker anders tegenaan kijken.

Er zijn nog immer ruim 50.000 “bevroren” PEB-regelingen binnen de B.V. met alle financiële en fiscale perikelen
van dien. Tevens is er nagenoeg eenzelfde aantal ODV-regelingen binnen de B.V. bijgekomen. Waarvan inmiddels
zichtbaar is dat ook aan de ODV een fors aantal haken en ogen en juridische onduidelijkheden zitten.

Is Wiebes geslaagd? Wat mij betreft niet. Het is er voor de dga (en zijn partner) en de adviseur complexer op
geworden. Als over circa 35 jaar die dga’s en hun partners zijn overleden, zijn we er misschien vanaf. Tot die tijd
zullen we onze kennis goed up-to-date moeten houden, wil iemand nog weten hoe het eigenlijk precies zit*.

Hoe was het ook al weer? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?

*Voor adviseurs staat dit najaar de verdiepingscursus: de fiscale en juridische (on)mogelijkheden van
PEB en ODV (deel I) op de agenda van SANTAX Opleidingen. Bekijk hier het programma ​​​​​