X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Gebruikelijk loon

Nivo 2018-28

Vanaf 1997 is het gebruikelijk loonregeling ingevoerd voor de aanmerkelijk belanghouder. Hierna zal ik gemakshalve spreken over de directeur-grootaandeelhouder (de dga). Tot 1997 was het mogelijk dat de dga zelf zijn/haar salaris kon bepalen. Vaak was dat om fiscale redenen nihil. De fiscale wetgever zag die fiscale advisering ook en stak vanaf 1997 daar een stokje voor. De dga wordt geacht in beginsel een gebruikelijk loon te genieten van € 45.000. Bij de invoering ervan bedroeg dat gebruikelijk loon NLG 78.000.

Hieronder sta ik stil bij wat weetjes over de gebruikelijk loonregeling
(bron: taxence).

De gebruikelijk loonregeling is niet alleen van toepassing op de dga en zijn meewerkende partner, maar ook op meewerkende kinderen met een aanmerkelijk belang.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon is in beginsel € 45.000. Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is, is dit laatste het gebruikelijk loon. Kan de dga aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is, dan is dit lagere loon het gebruikelijke loon, ook als dit minder is dan € 45.000.
Is er een meest verdienende werknemer binnen het concern, dan is in beginsel het loon van de meest verdienende werknemer leidend, tenzij de dga aannemelijk kan maken dat 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is, dan is het gebruikelijk loon dit lagere loon. Kan de inspecteur echter weer aantonen dat 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is, dan is dit hogere loon het gebruikelijk loon. Een wirwar aan toetsingsregels. Dit is op fulltime basis. Bij parttime basis gaat het bovenstaande allemaal naar rato.

Meewerkende kinderen

Het komt soms voor dat kinderen een aanmerkelijk belang hebben en werkzaamheden verrichten voor de vennootschap waarin zij dat aanmerkelijk belang hebben. In de door de Belastingdienst gepubliceerde handreiking gebruikelijk loon 2015 staat dat gebruikelijke loon voor die kinderen ten minste het wettelijk minimumloon moet zijn als zij nog naar school gaan of studeren.

Managementvergoeding en gebruikelijk loon

De Belastingdienst hanteert (regelmatig) als standpunt dat de houdstervennootschap de managementvergoeding(en) die de werkmaatschappijen aan de houdstervennootschap betalen, in zijn geheel aan de dga moet doorbetalen. Dit onder de aanname dat de managementvergoeding in zijn geheel een vergoeding is voor de arbeid van de dga. Soms mag daarbij de Belastingdienst de zogeheten afroommethode nog toepassen. Het gebruikelijk loon is dan ten minste 75% van de omzet van de B.V., als deze omzet geheel is te danken aan de arbeid van de dga. Steeds vaker echter fluit de rechter de Belastingdienst terug bij het toepassen van de afroommethode.

Pas managementovereenkomst aan

Nuanceer deze discussie met de Belastingdienst en neem in de managementovereenkomst tussen de houdster- en de werkmaatschappij een bepaling op waaruit volgt dat de managementvergoeding niet alleen betrekking heeft op de vergoeding voor arbeid van de dga.

Verliessituatie en verlaging gebruikelijk loon

In verliessituaties (structureel) kan een dga de Belastingdienst verzoeken het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Maar let op, als de dga dit lagere loon aanvult met opnamen in rekening-courant, dan stelt de Belastingdienst het gebruikelijk loon vast met inachtneming van die opnamen in rekening-courant.

Conclusie

De invoering van de gebruikelijk loonregeling, daar sta ik als fiscalist nog immer achter. Wel is de regeling in de loop der jaren gemuteerd en aangescherpt. De spelregels om te toetsen of de dga voldoet aan de norm is bepaald een 1,2,3-tje.

Maar al te vaak blijkt dat er toch discussies ontstaan met de fiscus of bepaalde toetsingsregels zijn over het hoofd gezien.

Mijn advies is om hier weer eens goed met uw adviseur naar te gaan kijken. Dat kan zeker geen kwaad. Uiteraard kunt u dat ook aan ons vragen J.

Wel zo fijn om op vakantie te gaan en weten dat uw gebruikelijk loon op orde is ;).

Dit is ook gelijk mijn laatste column voor de vakantieperiode. Mijn eerst volgende column is weer op 5 september a.s.

Fijne vakantie allemaal.