X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Fiscale plannen Voorjaarsnota

Nivo 2022 - 23

Op 20 mei jl. presenteerde de Minister van Financiën de Voorjaarsnota. Het beeld is helder. Er moet geld in het laatje komen. De belastingdruk gaat volgend jaar omhoog. Hoe dat precies uit gaan zien, weten we pas op Prinsjesdag. Maar hier alvast een voorproefje van de belastingwijzigingen.

Vennootschapsbelasting: schijfgrens omlaag

De vennootschapsbelasting (Vpb) kent twee tariefschijven. In 2022 betaalt een B.V. het hoge Vpb-tarief van 25,8% als de winst hoger is dan € 395.000, daaronder is het Vpb-tarief 15%. Vanaf 2023 wordt deze grens verlaagd naar € 200.000.
Het lage Vpb-tarief van 15% blijft vooralsnog hetzelfde.

Overdrachtsbelasting: algemene tarief omhoog

Het algemene overdrachtsbelastingtarief gaat van 9% omhoog naar 10,1%.
Dit tarief geldt voor verkrijgingen van bedrijfs-OG en voor privéwoningen die niet door de koper als hoofdverblijf worden gebruikt. De huisjesmelkers worden hiermee verder ontmoedigd.

Inkomstenbelasting: Box 2

In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) geldt momenteel één vast tarief van 26,9%.
Er wordt een twee tariefschijven geïntroduceerd. Voor de eerste schijf voor AB-inkomen tot een bedrag van € 67.000 geldt een tarief van 26%. Over het meerdere geldt een belastingtarief van 29,5%. Het doel is om directeur-grootaandeelhouders te stimuleren om jaarlijks dividend te laten uitkeren. Zodat de kas van BV Nederland jaarlijks wordt gevuld.

Inkomstenbelasting: Box 3

Het kerst-arrest van de Hoge Raad kost de staat een flinke duit. Dat moet terugverdiend worden. Om budgettaire redenen wordt een voorgenomen verhoging van het heffingsvrij vermogen teruggedraaid. Dit betekent dat belastingplichtige mensen al bij een lager vermogen aan box 3-heffing onderworpen zijn.

Inkomstenbelasting: afschaffing FOR

Een faciliteit die al jaren ter discussie staat, is de zogenaamde “Fiscale oudedagsreserve”, ook wel FOR genoemd. Dit is een regeling waarmee IB-ondernemers gefacilieerd pensioen kunnen opbouwen. Deze regeling vervalt per 2023.
Voor veel adviseurs mogelijk een verademing. Er kan vanaf 2023 niet meer verder gereserveerd worden. De reeds gereserveerde FOR bedragen blijven wel gerespecteerd.

Inkomstenbelasting: heffingskortingen

Met ingang van 2025 telt het inkomen uit box 2 en box 3 mee bij het bepalen van het verzamelinkomen ten behoeve van de afbouw van de algemene heffingskorting. Belastingplichtigen met box 2 of box 3 inkomen ontvangen dan minder inkomstenbelastingkorting.

Gebruikelijk loon

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) dient een ‘gebruikelijk loon’ betaald te krijgen voor zijn arbeid. De hoogte ervan wordt getoetst een aantal criteria. Eén criteria hierbij is een vergelijking met het salaris bij een vergelijkbare dienstbetrekking (alleen loondienst, geen dga!) in de markt.

Dat vergelijkbare loon in de markt mocht voor de hoogte van het salaris voor de Dga altijd worden verminderd met een doelmatigheidsmarge van 25%.

Deze marge wordt per 2023 verlaagd naar 15%.

Dit zal er toe leiden dat voor veel dga’s hun salaris omhoog zal gaan.

Verhogingen reiskostenvergoeding

Al jaren wordt geageerd tegen het lage bedrag aan onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer. De vergoeding is tegenwoordig zelfs te laag om de benzinekosten mee te voldoen. Een klein doekje voor het bloeden. Vanaf 2023 gaat deze onbelaste vergoeding naar 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer.

Schenkbelasting: vrijstelling eigen woning omlaag

Per 2024 zal de zogenaamde “jubelton” (lees verhoogde schenkvrijstelling voor eigen woning ad circa € 100.000, vandaar de naam Jubelton) worden afgeschaft.
Echter, in 2023 zal daarnaast al een versobering worden doorgevoerd.
Het bedrag van de huidige schenkvrijstelling ad €106.671 (2022) gaat per 2023
omlaag naar € 27.231.

Conclusie

Versoberen, Versoberen. Dat is het toverwoord voor BV Nederland om de financiën weer (wat) op orde te krijgen. Of het hierbij blijft, gaan we zien met prinsjesdag

Mijn advies, neem contact op met uw adviseur en bezie wat er dit jaar fiscaal nog handig is om te doen. Het jaar is zo weer voorbij :) .

Uiteraard kan Santax u hierbij ook van dienst zijn.