X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Familielening en informatieplicht

Nivo 2021 - 17

We leven in een curieuze tijd. Wie vijf jaar terug zou zeggen dat we ooit aan eigen bankrente zouden betalen,
werd destijds voor gek verklaard. Inmiddels weten we beter. Vandaar ook dat dergelijke tijden stimulans
geven voor zogenaamde familiebankleningen. Ik heb hier meerdere columns aan gewijd die u kunt teruglezen
op mijn site www.santax.nl 
Voor deze keer wil ik u wijzen op de informatieplicht van dergelijke familieleningen voor de eigen woning.

 

Informatieplicht voor eigenwoninglening na 1 januari 2013

Een particulier kan bij onder andere door de wet aangewezen administratieplichtigen (lees: banken) een eigenwoningschuld
aangaan. Als hij eenzelfde schuld echter aangaat bij bijvoorbeeld familie of eigen bv, geldt er een aanvullende informatieplicht. 

Jaarlijks moeten de volgende gegevens over de eigenwoningschuld in de aangifte inkomstenbelasting worden verstrekt:

1. De datum van aangaan van de schuld

2. Het startbedrag van de schuld

3. De maandelijkse rentevoet

4. De contractueel vastgelegde looptijd in maanden

5. De contractueel vastgelegde wijze van aflossing

6. Geldverstrekker natuurlijk persoon: de naam, het adres, en het burgerservicenummer

7. Geldverstrekker B.V.: de naam, het adres en een uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007

Deze informatieplicht is sinds 2016 opgenomen in het aangifteproces en geldt alleen voor leningen die zijn afgesloten
vanaf 1 januari 2013.

Als u de informatie niet verstrekt in de aangifte, is herstel van de informatieplicht mogelijk totdat de aanslag
inkomstenbelasting definitief vaststaat.

 

Let op!

Het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht betekent dat géén sprake is van een eigenwoningschuld en er géén recht op
renteaftrek bestaat. Denk er dus aan de informatie te verstrekken in de aangifte.

 

Conclusie

Ik hoor u denken; zo'n klein foutje dat zal toch niet zo'n vaart lopen?

Even vergeten dit in de aangifte inkomstenbelasting op te nemen, dat is toch geen wereldprobleem? Waar hebben we
het over?

En als de inspecteur niet zijn hand over zijn hart zal strijken dan zal de rechter dit toch wel doen?
 

Echter, het tegendeel is waar.

In de procedure bij het Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:GHARL:2020:7497 (22.09.2020) oordeelde de rechter op basis van
de fiscale wetgeving keihard.

Te laat = te laat. Met als gevolg een renteaftrek.

 

Een interessante slotopmerking van de rechter wil ik u toch niet onthouden.

De beslissing van de Inspecteur om het verzoek daartoe af te wijzen, is derhalve juist. Het Hof realiseert zich dat
belanghebbende deze uitkomst als onredelijk zal ervaren,
maar het Hof is niet bevoegd de redelijkheid van de fiscale
wetgeving te beoordelen.

Kortom, zorg dat u niet in dezelfde positie terechtkomt. Als u er zeker van wilt zijn dat u uw aangifte inkomstenbelasting
met een familiebanklening juist invult, bent u bu ons van harte welkom. Wij stellen uw aangifte inkomstenbelasting graag
voor u op.