X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Familiebank (deel IV)

Nivo 2021 - 49

Voor deze keer weer een belangrijk attentiepunt als u een familielening verstrekt aan uw kind voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning van uw kind.
Al mijn eerdere columns over de familiebank kunt u teruglezen op mijn www.santax.nl.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is voor veel eigenwoningbezitters nog immer een belangrijke aftrekpost. De betaalde hypotheekrente ter zake van een eigenwoningschuld kan namelijk in aftrek worden gebracht op het inkomen in box 1.

Voorwaarden eigenwoningschuld

Er is sprake van een eigenwoningschuld als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het is een schuld die is aangegaan in verband met de eigen woning;
  • waarbij een contractuele aflossingsverplichting is opgenomen op grond waarvan in 360 maanden de lening ten minste annuïtair wordt afgelost; en
  • aan deze aflossingseis wordt voldaan

Toch gaat het met die aflossingseis niet altijd goed.
Onlangs speelde er over de voorwaarde van de “contractuele aflossingsverplichting” een zaak voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2021:4757)

Wat was het geval.

Manon sluit in augustus 2015 bij haar vader een lening van € 195.000 af voor haar eigen woning. In de leningsovereenkomst is opgenomen dat de aflossing in onderling overleg met elkaar wordt afgestemd.

Manon trekt logischerwijs de door haar betaalde hypotheekrente af in haar aangifte inkomstenbelasting. Volgens haar aangifte bedraagt de eigenwoningschuld eind 2015 en 2016 € 195.000. Zij heeft dus nog niets afgelost.

In eerste instantie wordt de aanslag over het jaar 2015 opgelegd conform de ingediende aangifte. De inspecteur accepteert echter de aftrek in 2016 niet en daarnaast legt hij over het jaar 2015 een navorderingsaanslag op.
Volgens de inspecteur is er namelijk geen sprake van een eigenwoningschuld en dus geen aftrek van hypotheekrente.

Oordeel rechter

Eén van de wettelijke vereisten om te kunnen spreken van een eigenwoningschuld betreft de contractuele aflossingsverplichting. Vast staat dat in leningsovereenkomst niet is opgenomen dat belanghebbende verplicht is de lening van € 195.000 ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden af te lossen, zijnde de contractuele verplichting tot aflossing.

In de overeenkomst staat alleen dat aflossingen in onderling overleg worden afgestemd. Hierdoor kwalificeert de lening volgens de rechter niet als eigenwoningschuld en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

Conclusie

In familieverhoudingen zijn we vaak coulanter.  
Echter, de fiscale wetgever wil dat u zakelijk handelt en voldoet aan de fiscale vereisten. Gelijk zoals de handelwijze van een officiële bank.

U denkt wellicht. Wat doet de fiscus en de rechter pietluttig?
Echter, de wettekst is op dit punt wel duidelijk. De tekst omtrent aflossing in de geldovereenkomst kwam niet overeen met de fiscale voorwaarden.

Kortom, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Zorg dat uw familiebanklening aan de fiscale voorwaarden voldoet.    
Familiebankjespelen kan leuk zijn, maar vergt professionele fiscale bijstand.
De afspraken op juridisch en fiscaal gebied moeten goed zijn.  
Santax is hierin gespecialiseerd. Dus als u meer wilt weten, kom dan gerust langs.