X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Elektrische auto de pineut!

NIVO 2019-28

Het was te mooi om waar te zijn. Maar de berijder van een elektrische auto wordt binnenkort weer
uitgemolken. De auto van de zaak is en blijft de melkkoe van onze fiscale wetgever. De nieuwe
regels staan opgenomen in het onlangs gepubliceerde Klimaatakkoord. Schrik niet!

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is opgenomen dat de politiek ernaar streeft dat uiterlijk 2030 alle nieuwe
auto’s emissieloos zijn. Hiertoe zijn er in het verleden al flink wat maatregelen ter stimulering
van de elektrische auto genomen. Deze maatregelen kosten de Staat teveel. Vandaar dat er nu
maatregelen genomen zijn die dit tegen moeten gaan.

Bijzonder niet. Dit had toch echt niemand van tevoren kunnen voorzien.

In 2026 bijtellingspercentage 22%

Het lage bijtellingspercentage, dat nu nog 4% bedraagt, gaat in 2020 naar 8%, in 2021 naar 12%
en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%.

In 2025 gaat het naar 17% en tenslotte in 2026 ligt het percentage gelijk aan dat van alle andere
auto’s 22%.

Verder komt de grens van het lage bijtellingspercentage in de toekomst ook lager te liggen. Op
dit moment geldt nu nog tot een cataloguswaarde van € 50.000 een bijtellingspercentage van
4% en daarboven geldt 22%.

In 2020 daalt deze grens van € 50.000 naar € 45.000 en de jaren erna tot 2026 naar € 40.000.

Overige stimuleringsmaatregelen tot en met 2026

De overige maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen ten aanzien van de
emissieloze auto zijn:

Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. In 2025
betalen zij een vaste voet van € 360 per auto.

Emissieloze auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van het betalen van (het rijksdeel van) de MRB.
In 2025 betalen emissieloze auto’s een percentage van (het rijksdeel van) de MRB van 25%.

Voor particuliere emissieloze auto’s komt er een aflopende kostenefficiënte aanschafsubsidie
die begint bij een nog nader te betalen bedrag per auto (2021) en daarna wordt afgebouwd. De
eerder genoemde aanschafsubsidie van € 6.000 is niet meer terug te vinden in het akkoord.

Ter stimulering van tweedehands emissieloze auto’s worden in overleg met de sector de
volgende maatregelen uitgewerkt: het verstrekken van laadtegoed voor de particulier, een
kostenefficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s in lage segmenten,
tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijgarantie
of batterij lease. Hiervoor wordt in de jaren 2021-2024 € 100 miljoen gereserveerd.

De maatregelen worden in 2024 geëvalueerd. 

Bron: rendement

Conclusie

De auto van de zaak is hét voorbeeld van fiscaal instrumentalisme. We stimuleren en ontmoedigen
met fiscale instrumenten. En dat is nooit dé basis geweest van ons fiscale systeem. Maar het
fiscaal instrumentalisme viert de laatste 20 jaar hoogtij en we moeten het er maar mee doen. Want
terug naar vroegere tijden dat zie ik niet meer gebeuren.

Het belastingsysteem wordt er grilliger door. Het ene jaar geldt dit, het andere jaar geldt dat en het
vergt de nodige flexibiliteit van de burger, de adviseur en van de belastingdienst.

Het bovenstaande moet niet verbazen. De kas van BV-Nederland moet wel goed gevuld blijven.
En door de geleidelijke verhogingen zullen nog veel auto van de zaak-rijders hun voordeel gaan
pakken de komende tijd.

En gelukkig blijft er werk aan de winkel. Want simpeler wordt het er niet op. Hoe kan het ook anders.

Dit is mijn laatste column voor de vakantie. Ik wens iedereen veel plezier de komende tijd op vakantie.
En niet teveel nadenken op vakantie of je nou wel of niet dit jaar nog die elektrische auto moet aanschaffen.
Dat is het allemaal niet waard J. Het verandert toch wel weer of toch niet….