X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

"DGA HEFFING"

NIVO 2018-42

In mijn vorige column gaf ik al aan dat ik voor deze keer in zal gaan op de aankondiging van het kabinet tegelijkertijd
met de presentatie van het Belastingplan 2019 om (rekening-courant-) schulden van de directeur-grootaandeelhouder
(de Dga) aan te gaan pakken. Ik noem de aangekondigde maatregel even gemakshalve de “DGA-heffing”.

Geschiedenis + aanleiding "DGA-heffing"

Ik ben in 1996 begonnen als fiscalist. Als een Dga bij zijn eigen B.V. een rekening-courantschuld had van zeg meer
dan Fl. 250.000 kreeg ik in die tijd netjes van de fiscus een briefje met de vraag wanneer deze schuld door de Dga
weer werd ingelost. Na wat correspondentie met de fiscus kreeg de klant dan vaak de mogelijkheid om de schuld
af te lossen in 5 jaar tijd. Mocht dan toch blijken dat de Dga zich niet hield aan de gemaakte afspraak met de fiscus
dan stelde de inspecteur dat de (resterende) rekening-courantschuld als dividend was genoten en volgende er een
navorderingsaanslag inkomstenbelasting.

Deze manier van werken met de fiscus was gebruikelijk en helder. Alleen vanaf de jaren 2001 en verder kwamen
deze briefjes van de fiscus niet meer.

Sterker nog vanaf 2001 t/m heden blijkt statistisch bezien - gezien de versobering van mankracht binnen de
belastingdienst aan controleurs - dat een ondernemer/Dga nog maar 1 keer in de 45 jaar wordt gecontroleerd.
Op dit moment wordt er overigens binnen de fiscus wel weer gestreefd om meer controles uit te gaan voeren.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat de Dga’s (en ook vaak de adviseurs van de Dga’s) de teugels hebben laten vieren.
De rekening-courantschulden van de Dga bij zijn eigen B.V zijn de afgelopen jaren (zeer) fors opgelopen. En in de
meeste gevallen ten behoeve van extra privé consumptie van de Dga en zijn/haar gezin.

Als docent stel ik tijdens mijn cursussen altijd de volgende vraag aan accountants/fiscalisten: “wat is de hoogste
rekening-courantschuld van een cliënt binnen uw kantoor?”. 10 jaar terug was dan het antwoord: “1 mio”. De
afgelopen jaren hoor ik bedragen van boven de 5 mio en zonder dat de Dga in privé de middelen heeft om een
dergelijke groot bedrag terug te betalen aan zijn eigen B.V.

Kortom, een serieuze en gevaarlijke ontwikkeling. De Dga beschouwt het geld binnen zijn eigen B.V. vaak als zijn
eigen geld. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo, maar hij ‘vergeet’ dat er nog 25% Box 2 heffing
(Aanmerkelijk belangheffing) over moet plaatsvinden. Overigens ‘vergeten’ is mijns inziens niet het juiste woord.
Het is meer dat de Dga aan het ‘struisvogelen’ of aan het ‘kansberekenen’ is.

En is deze ontwikkeling omtrent de oplopende rekening-courantschulden dan zo vreemd?

Het antwoord op deze vraag is bijna niet te geven. Want enerzijds heeft een adviseur mijn inziens ook de taak om
dit soort excessen te voorkomen. Maar anderzijds is de (macht van de) adviseur ook beperkt. Vooral als de klant
niet wenst te luisteren dan wel doordat er omstandigheden zijn - denk even aan de financiële crisis of de zogenaamde
“dividendklem” -  waardoor er geen/te weinig financiële middelen c.q. geen mogelijkheden waren om de
rekeningcourantschulden af te lossen. En daar komt bij dat als de fiscus niets doet…….

Oplossing: “Dga-heffing”

Het is dan niet zo vreemd dat die hoog opgelopen schulden van de Dga bij zijn eigen B.V. al jaren een doorn in het
oog is van het Ministerie van Financiën. Het kabinet heeft derhalve aangekondigd te komen met een specifieke
maatregel die het lenen door de DGA van de eigen bv gaat ontmoedigen.

Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

  • Als de totale som van de schulden van de DGA aan zijn bv meer dan €500.000,– bedraagt, wordt dat meerdere
    als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking;
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Door de maatregel nu al aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden is de verwachting dat
dit al een preventieve werking gaat geven. Feitelijk geeft het kabinet de DGA 3 jaar de tijd om de schuldenpositie bij
de eigen bv terug te brengen voordat hij over de leningen aanmerkelijkbelangheffing moeten betalen.

Vaak zal dat terugbrengen van de schuld gepaard gaan met een dividenduitkering. Maar door hier 3 jaar de tijd voor
te geven, heeft de Dga de tijd om “de centjes” bij elkaar te verzamelen om zo met een zachte landing de aanmerkelijk
belangheffing alsnog te voldoen in die periode.

En wetende dat de aanmerkelijk belangtarief vanaf 2020 ook nog eens omhoog gaat van 25% naar 26,25% en in 2021
naar 26,90% voelt u wel aan dat daar nog een extra stimulans zit om schulden aan de eigen B.V. af te gaan lossen
middels het doen van (een) grote dividenduitkering(en) in de jaren 2018 en 2019.

Conclusie

Ik moet toegeven dat er bij het Ministerie van Financiën een paar slimmeriken rondlopen. Dat kan niet anders.
Eerst in 2017 het Pensioen in Eigen Beheer (hierna: PEB) afschaffen en gunstige mogelijkheden bieden om van het
aanwezige PEB af te komen. Het PEB zorgde er namelijk voor dat er in de meeste gevallen geen dividend meer kon
worden uitgekeerd, ook wel de “Dividendklem” genoemd. Kortom, veel Dga’s zijn inmiddels verlost geraakt van die
vervelende “Dividendklem”.

Dan vervolgens bij het Belastingplan 2019 (nog wat vaag) maatregelen aankondigen om schulden van de Dga aan
de eigen B.V. te gaan belasten boven de € 500.000.

Tegelijkertijd hierbij vermelden dat de invoering pas over 3 jaar is zodat de Dga de tijd heeft om geld voor de
belastingheffing te verzamelen. Bijkomend voordeel is dat de economie weer goed draait dus dat moet voor de
meeste Dga’s gaan lukken.

Dan ook nog eens aankondigen dat het aanmerkelijk belangtarief in 2020 (26,25% en nog een extra stapje in 2021
(26,90%) wordt verhoogd.

Kortom, de Dga met schulden aan zijn eigen B.V. zit in de “fiscale fuik” van het Ministerie van Financiën.

Dat resulteert dat minister van Financiën, Wopke Hoekstra er - als de maatregel doorgaat-  de komende jaren
warmpjes bij zit met de extra belastingheffing die de Dga’s “vrijwillig” gaan voldoen over de in de afgelopen jaren
opgelopen schulden bij de eigen B.V.

Ik schrijf “als de maatregel doorgaat”. Want met het geklungel over het wel/niet afschaffen van de dividendbelasting
wordt er al weer gespeculeerd om de “DGA heffing” wellicht niet in te voeren.

Mocht de aangekondigde maatregelen wel doorgaan dan ga ik er vanuit dat het wetsvoorstel veel genuanceerder
opgesteld zal worden. Want lang niet alle schulden van de Dga aan de eigen B.V. zijn “ongedekt” of door consumptieve
doeleinden ontstaan. Denk maar aan leningen waar vastgoed qua dekking tegenover staat.

Tot slot. Mocht de maatregel helemaal niet doorgaan dan heb ik er geen bezwaar tegen als de “oude tijden” weer herleven.