X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

De Corona-echtscheidingsgolf

NIVO 2020 - 16

Vindt u het ook een onwerkelijke en onzekere tijd? Wat gaat er gebeuren? Niemand weet het. De wijsheden
komen later. Feit is dat het Coronavirus ons (weer) laat zien hoe sterk de natuur en hoe fragiel de mens is.
Zijn er dan helemaal geen voorspellingen meer te doen? Jazeker wel! De volgende voorspelling durf ik wel
te doen. Er komen namelijk twee golven aan: de Coronageboortegolf en de Corona-echtscheidingsgolf.

 

De Corona-echtscheidingsgolf en de eigen woning

Het op elkaars lip zitten en dat langdurig, maakt de keuze voor enkelen die twijfelden over een echtscheiding duidelijk.
In kranten, social media wordt dit ook reeds onderkend.

Vaak wordt de keuze om te gaan scheiden, is mijn ervaring, gezien als een geheel nieuwe start en het aanbreken van
een periode dat alles weer kan (ook financieel). Maar al snel komt men tot het pijnlijke inzicht dat daar iets te rooskleurig
over werd gedacht.

Veel paren die scheiden hebben een eigen woning. De veronderstelling die bij hen leeft is dat, nu de huizenmarkt weer
is hersteld, het overnemen van de woning en de daarvoor benodigde herfinanciering geen problemen zal geven.
Ook daarop volgt regelmatig een teleurstelling als blijkt dat de geldverstrekker niet wil meewerken en verkoop van de
woning het treurige alternatief is.
Voor deze groep mensen is er goed nieuws te melden. Er zijn namelijk versoepelingen ingevoerd.

 

Versoepelingen

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen komt met een wijziging in de voorwaarden waardoor de uitkoop van
een ex-partner bij echtscheiding in meer gevallen mogelijk is.

Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG) past hiervoor de voorwaarden aan.
Bij de financiering van de aan de ex-partner te vergoeden overwaarde wordt niet de normale ‘acceptatietoets’ maar
de zogenaamde ‘beheertoets’ uitgevoerd.
Bij die beheertoets wordt niet gekeken naar wat er geleend kan worden maar wat er per maand aan hypotheeklast
betaald moet worden. In een geval van scheiding kan dan berekend worden of de blijvende persoon de
hypotheeklasten zelfstandig kan betalen.

Als de geldverstrekker kan onderbouwen dat de klant de te betalen lasten kan dragen, dan staat NHG toe dat de
aanvullende lening voor de aan de ex te betalen overwaarde bij de hypotheek mag worden opgeteld. Deze
tegemoetkoming sluit volledig aan op de voorwaarden die gesteld worden bij ontslag van de vertrekkende partner
uit de hoofdelijke aansprakelijkheid richting de bank op de bestaande lening.

 

Rekenvoorbeeld

Een stel heeft in het verleden samen een huis gekocht voor € 300.000. Zij hebben de woning volledig gefinancierd met
€ 300.000 bij de bank.
Na de Coronacrisis besluiten ze te gaan scheiden. Persoon A wil in het huis blijven wonen en moet persoon B uitkopen.
Het huis is inmiddels € 330.000 waard en er is € 10.000 afgelost op de hypotheek. De hypotheek bedraagt dus nog
€ 290.000 euro en de overwaarde is € 40.000. 

Persoon A moet dus € 20.000 (50% x € 40.000 overwaarde) aan persoon B betalen. NHG maakt het mogelijk om onder
de voorwaarden van een nieuwe hypotheek dat bedrag te financieren. Persoon A moet dus een hypotheek van
€ 310.000 (€ 290.000 + € 20.000 uitbetaling overwaarde) kunnen dragen.

Overigens geldt deze regel voorlopig nog alleen voor huizen met NHG (aankoopprijs onder de € 310.000). Volgens een
woordvoerder volgen hypotheekverstrekkers vaak met een soortgelijke beleidswijziging. Verstrekkers kunnen er dus
voor kiezen om ook bij duurdere huizen volgens dit principe te werken.
 

Conclusie

Ik wil diegenen die overwegen te gaan scheiden nog het volgende meegeven. “Scheiden doet lijden (met lange ij)”.

En geloof me, het is waar. ik zie het wekelijks voorbij komen.
Dus een goed advies “Bezint eer ge begint” en werk aan je huwelijk/relatie.
Trouwen of samenwonen is niet voor niets een werkwoord.
En accepteer dat een huwelijk naast, mag ik hopen, overwegend goede tijden, ook mindere tijden kent. Het is eigenlijk
net als de bekende conjunctuurgolf in de economie.
Dus geef je partner vanavond spontaan maar eens een lekker kus. Je zal zien, je krijgt een leuke reactie J.

Maar mocht de relatie helaas toch stranden dan zijn er ten behoeve van de overname van de eigen woning in ieder
geval gewenste versoepelingen gekomen