X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Contante giften niet meer aftrekbaar

Nivo 2021 - 01

Welkom in het nieuwe fiscale jaar. Ik hoop dat iedereen een positieve start heeft gemaakt. Deze keer
behandel ik een wetswijziging die jammer genoeg te maken heeft met de veranderende mentaliteit.
Het is niet anders, maar wel begrijpelijk.  
Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Maar contante giften vanaf 2021 niet meer.

Giftenaftrek.

Een gift is fiscaal aftrekbaar als deze uit vrijgevigheid wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) of aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Tip! Op de website van de Belastingdienst kunt u alle erkende instellingen (goede doelen) vinden. Controleer bij
twijfel hier of uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Drempel en plafond.

Niet elke euro als gift is aftrekbaar, tenzij er sprake is van een periodiek gift.
In de inkomstenbelasting geldt namelijk een drempel voor de giftenaftrek van 1% van het verzamelinkomen
(met een minimum van € 60). Er geldt ook een plafond voor de aftrek, namelijk 10% van het verzamelinkomen.

Periodieke gift.

Als u kiest voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar, dan hoeft u voor deze gift geen rekening te houden met de
genoemde drempel en het plafond.
Let wel, u committeert zich dan om minimaal 5 jaar lang een dergelijke gift te doen.

Maximale aftrektarief.

Giften zijn, net als veel andere aftrekposten (denk bijv. aan hypotheekrenteaftrek), niet meer aftrekbaar tegen het
toptarief. In 2021 is het maximale aftrektarief 43% in plaats van het toptarief 49,5%.

Contante giften tot 2021 aftrekbaar.

Tot en met 2020 mogen contante giften ook meegeteld worden. Wel moeten deze giften schriftelijk onderbouwd worden.
Dit kan bijv. met een kwitantie die de ontvangende ANBI uitschrijft.

Contante giften vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen gehad met deze kwitanties. Vandaar dat vanaf
01.01.2021 contante giften niet meer in aftrek worden toegelaten.

Conclusie

Als u jaarlijks veel contante giften deed én die ik ook aftrok in uw aangifte inkomstenbelasting is het vanaf 2021 handig
om de giften alleen nog maar via de bank te doen.

Ik verwacht ook dat de diverse goede doelen hierop gaan inspringen vanaf 2021 als ze langs de deur komen. De
nieuwe collectebus zal in de nabije toekomst naar mijn inschatting (geleidelijk) overgaan van fysiek naar digitaal.

Een mooi voorbeeld dat altijd alles verandert. Niets blijft voor altijd hetzelfde.
Dat is zeker.

 

Tot over twee weken.