X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Bestelauto en afwisselend gebruik (II)

NIVO 2020 - 04

In 2014 heb ik voor het eerst hierover geschreven. Een onderwerp waarvan ik had verwacht dat
er snel meer jurisprudentie over zou komen. Maar blijkbaar durft de fiscus het toch niet aan of
wellicht vanwege personeelsgebrek om hierover regelmatig procederen.
Het gaat over het onderwerp “de bestelauto en afwisselend gebruik”.
Dit is, laten we er geen doekjes om winden, voor werkgevers een vrij goedkope manier om discussies
met de fiscus over bijtellingen te voorkomen zonder allerlei paperassen, zoals het bijhouden van
kilometeradministraties, etc.
De verschuldigde loonbelasting (als eindheffing) op jaarbasis per bestelauto bedraagt “slechts” € 300.
Maar dan moet er natuurlijk wel aan de voorwaarden van “afwisselend gebruik” zijn voldaan!
En daar was de inspecteur in de casus die recent speelde voor het Hof de Haag het niet mee eens.

 

Hof Den Haag d.d. 19 november 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:3152)

Werkgever exploiteert een aannemersbedrijf. Bij het aannemersbedrijf zijn ongeveer 20 tot 30 werknemers
werkzaam. De Inspecteur heeft in 2016 een controle ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de aangiften
loonheffingen over het tijdvak 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, waarbij onder meer het privégebruik
auto is gecontroleerd. Uit het boekenonderzoek is naar voren gekomen dat de werkgever voor een drietal
bestelauto’s de eindheffing van € 300 per bestelauto voor doorlopend afwisselend gebruik heeft toegepast.

Deze bestelauto’s worden na het werk mee naar huis genomen door één van de werknemers en niet
achtergelaten op een afgesloten bedrijfsterrein. Ook wordt er geen kilometeradministratie bijgehouden.
Per bestelauto maken steeds twee mensen daarvan gebruik. Ze bezoeken 6 tot 15 klusadressen per dag.
De werknemers nemen de bestelauto’s ’s avonds mee naar huis, om ‘s ochtends direct naar de opdracht
te rijden. De twee vaste werknemers bepalen onderling wie de bestelauto mee naar huis neemt. Meestal is
dat de persoon die het verst weg woont van de opdracht die op dat moment wordt uitgevoerd en de ander
ophaalt en thuisbrengt. In de praktijk betekent dit dat de busjes soms één of twee weken niet van eigenaar
wisselen maar zoals werkgever ter zitting heeft toegelicht komt het ook met regelmaat voor dat de busjes
wel elke dag van werknemer wisselen, omdat er ook (opvolgend) veel kleine klussen worden uitgevoerd.
 

Oordeel Hof

Het Hof oordeelt op basis van de geschetste geschiedenis, zoals vermeldt in de uitspraak van de Rechtbank,
dat de bestelauto doorlopend afwisselend in gebruik is bij twee of meer werknemers van wie bezwaarlijk is
vast te stellen of en aan wie die auto ter beschikking is gesteld.

Kortom, de fiscus wordt in het ongelijk gesteld.


Conclusie:

Bij veel bedrijven in de Gemeente Edam-Volendam wordt op min of meer dezelfde wijze gebruik gemaakt
van een dergelijke bestelauto. Fijn voor de praktijk dat er door de jurisprudentie steeds meer duidelijkheid
komt over wat er verstaan moet worden onder “doorlopend afwisselend gebruik”.

Maar elke situatie staat op zich. Dus hoe dit voor u uit kan pakken, zal altijd afzonderlijk naar de omstandigheden
van uw betreffende geval moeten worden beoordeeld.

Dus leun als werkgever niet gelijk achterover. Maar laat uw situatie fiscaal toetsen. Zorg dat u fiscaal de boel
op orde heeft.