X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Benut "Corona WKR"

NIVO 2020 - 40

De vakantietijd was goed om de Corona-stress een beetje te verlagen. Maar dat was van korte duur.
Met de oplopende Coronabesmettingen neemt de angst weer snel toe met als gevolg meer stress.
Ik merk dat we ons weer schrap zetten voor de komende tijd. Een tijd van onzekerheid die vragen
over onze gezondheid, banen en financiële toekomst met zich brengt. Deze column past wellicht
niet voor iedereen. Maar voor diegene die het uitkomt, zou ik zeggen: "Benut het!"

 

1.) Reguliere Werkkostenregeling (afgekort WKR)

Tot 2019 konden werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen)
onbelast vergoeden of verstrekken. Dit betreft de zogenaamde “vrije ruimte”.

Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten
(0,19 cent per km of abonnementen voor openbaar vervoer) of opleidingskosten, etc. Deze gaan niet ten
koste van de “vrije ruimte”

Dit percentage van 1,2% aan vrije ruimte is met ingang van 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste
€ 400.000 van het totale fiscale loon.
Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar
kunnen stellen aan hun personeel. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Deze 1,7% aan vrije ruimte kan dus benut worden voor presentjes aan de medewerkers maar ook voor
personeelsfeestjes buiten de deur zonder dat er belastingheffing over plaatsvindt. De meeste werkgevers
benutten de werkkostenregeling ten volle want het is natuurlijk ook een fiscaal presentje.

 

2.) Benut "CORONA-WKR 2020"

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de vrije ruimte
van 1,7% naar 3% verhoogd over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze eenmalige
verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een
Kamerbrief.

De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra
tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon of een andere leuke persoonlijke
traktatie. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.

 

Conclusie

Een onbelaste vrije ruimte van 3% is echt veel. Op een loonsom van € 400.000 betreft het maar liefst € 12.000!
Een vergoeding die zonder enige belastingheffing aan de medewerkers kan worden voldaan. Netto dus!

Een rondje langs de velden leert dat heel weinig ondernemers bekend zijn met de verruiming. Vandaar dat ik
het onderwerp niet onbenut voorbij wilde laten gaan aangezien het een éénmalige verhoging is die alleen het
jaar 2020 betreft. En het jaar 2020 is bijna voorbij.

Ikzelf heb ook getrakteerd en het was mooi om de blijdschap en lol ervan te mogen ervaren. Practice what
you preach :).

Maar ik zeg erbij. Het moet financieel kunnen. Niet elke ondernemer zal in staat zijn, hoe graag diegene dat
ook zou willen, om het extraatje te kunnen verstrekken. Want de één is zwaarder getroffen dan de ander en
ook de nabije toekomst lijkt weer (wat) somberder.

Maar mocht u als werkgever wél de financiële ruimte hebben, doe het dan. Verzin iets leuks. Niet het
standaardverhaal door het op de loonstrook erbij te plussen. Nee, doe/verzin iets anders. En betrek zoveel als
mogelijk de lokale ondernemers erbij. Zo helpen we elkaar.
Daarnaast zal het originele geschenk extra plezier opleveren bij de collega’s.
En zo’n verzetje hebben we allemaal nodig in deze rare tijd. Mede mogelijk gemaakt door ons Kabinet.