X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Afkopen of "ODV-en"

NIVO 2019-20

Pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (Hierna:dga). Een onderwerp
waar ik de laatste 2 jaar vaak over geschreven heb in de NIVO. Aan de periode om er fiscaal
gunstig “van af te komen” komt dit jaar een einde. Terecht dus om nog eens onder de aandacht
te brengen.

Gunstige regeling 2017 - 2019

Sinds 1 juli 2017 is het gedaan met het opbouwen van pensioen in eigen beheer (lees:pensioen
in de eigen B.V.). Om het “uitfaseren” voor de dga een stevig zetje in die richting te geven,
geeft/gaf de overheid fiscale verzachting bij het afkopen van het pensioen.

Een omgekeerde uitverkoop was het gedachtegoed van oud-staatssecretaris Wiebes.

In 2017 was die korting het hoogst: 34,5%. Dat liep af naar 25% vorig jaar en is 19,5% voor dit
jaar. Vanaf 2020 is er geen korting meer. De uitverkoop is over!

Zijn er nog andere mogelijkheden dan afkopen met korting?

Want afkopen heeft een nadeel in zich. Het gaat ten koste van de aanwezige liquiditeit in de B.V.

En dat is toch jammer als er binnenkort geïnvesteerd moet worden dan wel “een oorlogskas”
wordt aangelegd voor een overname. Want Cash=King is het motto van de ondernemer.
Wat zijn de opties?

Pensioen laten staan of omzetten in oudedagsverplichting

Naast afkoop hebben dga’s nog twee opties:

  1. het pensioen in de B.V. laten staan zonder verdere opbouw; of
  2. het omzetten naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Die laatste is een
    voorziening die het pensioengeld in 20 gelijke termijnen uitkeert.

Hoe is het eigenlijk verlopen met de gunstige regeling?

Nu de belastingkorting daalt wordt afkoop ook minder populair, zo blijkt uit cijfers die
staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaar

Keuze gemaakt

Afkoop

ODV

Opbrengst

2017

70.289

42.792

27.497

€ 3,3 miljard

2018

11.211

1.674

9.537

€ 91 miljoen

 

ODV in 2018 (beduidend) meer in trek dan afkoop

Van de dga’s die in 2018 hebben besloten wat zij met hun pensioen in eigen beheer willen doen,
kiest dus zo’n 85% voor de ODV.

Het jaar ervoor stond afkoop op nummer één!  
De (forse) afname van de korting bij afkoop stuwt de ODV naar voren als alternatief. We blijven
toch Nederlanders hé. “Korting, we smullen ervan”.


Financiële doel ruim behaald

Het binnenhalen van de muntjes gaat echter in 2018 minder snel schrijft de huidige
staatssecretaris Snel aan de Tweede kamer. In 2018 is er “slechts” € 91 miljoen aan
loonheffingen binnen geharkt. Voor 2018 was namelijk op € 500 miljoen gerekend.

Maar geen paniek want de opbrengst in 2017 leverde namelijk door de “gewilde afkoop”
€ 1,2 miljard méér op dan begroot.

Voor de hele operatie van start ging verwachtte het kabinet een opbrengst van ‘ruim € 3 miljard’
over de jaren 2017 tot en met 2019. Dat is dus al ruim gehaald. Missie geslaagd!


Conclusie

Dit jaar is het laatste jaar dat een dga nog een keuze kan maken voor één van de twee smaken
(ODV of Afkoop) om van het pensioen in eigen beheer op fiscaal gunstige wijze af te komen.  

Zij moeten hun keuze doorgeven aan de Belastingdienst met een formulier. En die keuze moet
binnen één maand na afkoop of omzetting kenbaar gemaakt worden aan de fiscus. Dus de tijd
gaat dringen.

Zeker als men beseft dat de gunstige regeling alleen maar benut kan worden als de (ex-)partner
van de Dga het formulier ook ondertekent. En zij (in 85% is de partner van de Dga een vrouw)
dient terecht goed geïnformeerd te worden over de juridische en financiële gevolgen voor haar.

Wees dus op tijd als u van uw pensioen in eigen beheer op fiscaal gunstige wijze af wilt.
Het zou zonde zijn door tijdgebrek te stranden net voor de finish.