X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Fiscale rariteiten bij afkoop partneralimentatie

Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, nr. 1, februari 2021

Afkoop van partneralimentatie blijft bij de financiële afwikkeling tussen echtelieden populair. De behoefte om van de
andere partner financieel 'af te zijn' is een gezamenlijk belang. Over de onderdelen zoals o.a. de duur, de hoogte van
het maandbedrag, wel of niet contant gemaakt om te komen tot één afkoopsom, wordt dan ook vaak onderhandeld.
Maar de wens van beiden om eruit te komen is groot.

In deze bijdrage sta ik stil bij een fiscale rariteit bij afkoop van partneralimentatie tussen gehuwden/geregistreerd partners
die voor de huidige familierechtpraktijk van belang is om kennis van te nemen. En ik sluit af met een 'echte' fiscale rariteit.